Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.02.
2020
Gulfood Dubaj 2020
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:04.12.2019 (121x prečítané)

Gulfood Dubaj 2020

 

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na jednom z najvýznamnejších medzinárodných potravinárskych veľtrhov Gulfood, ktorý sa uskutoční v termíne 16.—20. február 2020 v Dubaji.

Dátum:

16. – 20. február 2020

(nedeľa - štvrtok)

Miesto:

Dubai World Trade Centre, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Organizátor:

SARIO
Tomáš Šándor,
E: veltrhy@sario.sk
 

 

 

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Medzinárodný potravinársky veľtrh Gulfood Dubaj je jedinečný veľtrh svojho druhu na Blízkom Východe. V roku 2019 Gulfood Dubaj privítal viac ako 100 000 návštevníkov z 200 krajín na viac ako 1 milión štvorcových metrov výstavného priestoru. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke www.gulfood.com .

Sektorové zameranie veľtrhu:

         nápoje
         mliečne výrobky
         tuky a oleje
         zdravé, fit a eko - potraviny
         strukoviny, zrná a cereálie
         mäsové hydinové výrobky
         svetové potraviny

 
Organizátor veľtrhu Gulfood v tomto roku neumožňuje vystavovať spoločnostiam, ktorých hlavnou činnosťou je výroba čokolády a kakaa. Taktiež je zakázané vystavovať akékoľvek alkoholické produkty.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Gulfood Dubaj 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.  Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

Registrácia bola ukončená 29. novembra 2019.

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 29. novembra 2019, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu Gulfood Dubaj 2020, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 

Pôvodná informácia

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora