Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
23.01.
2020
Content marketing v praxi
Kategória: semináre Vydané dňa:08.01.2020 (82x prečítané)

Content marketing v praxi

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Content marketing v praxi.
 

Dátum:

23. január 2020 (štvrtok)

Miesto:

SARIO Národný projekt,

Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. posch.

Organizátor:

Jana Jarošová

T: +421 910 828 215

E: jana.jarosova@sario.sk    

Cena:

Vstup voľný

 
Tvorba obsahu nie je len o článkoch na blog. Treba k tomu pristupovať koncepčne a dlhodobo. Na tomto seminári sa naučíte ako vytvoriť content marketingový plán, ako ho začleniť do SEE THINK DO CARE plánu, ako pripraviť redakčný kalendár, ako tvoriť obsah a ako zadávať contentové projekty.

Seminár bude viesť Juraj Sasko, spoluzakladateľ digitálnej agentúry VISIBILITY v Čechách a na Slovensku.
 

Hod.

Program

09.45 – 10.00

registrácia

10.00 – 15.00

odborná prednáška, prestávka, diskusia a individuálne konzultácie

 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 20. januára 2020 vyplnením registračného formulára.

 
Pre koho je seminár určený

Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

 

Pôvodná informácia

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora