Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.02.
2020
Ako uspieť vo výberových konaniach medzinárodných inštitúcií "vstup voľný"
Kategória: semináre Vydané dňa:04.02.2020 (49x prečítané)

Ako uspieť vo výberových konaniach medzinárodných inštitúcií

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Ako uspieť vo výberových konaniach medzinárodných inštitúcií.
 

Dátum:

25. február 2020 (utorok)

Miesto:

SARIO, 8. posch.,

Trnavská cesta 100

Bratislava

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Jana Jarošová

T: +421 910 828 215

E: jana.jarosova@sario.sk

Cena:

Vstup voľný

 
Prednáška je určená poradenským spoločnostiam, právnym kanceláriám, projektovým, stavebným a technologickým firmám a privátnym subjektom, ktoré majú záujem ponúkať služby a práce v zahraničí pre medzinárodné organizácie.

Hod.

Program

09.45 – 10.00

Registrácia účastníkov

10.00 – 12.00

Ako poskytovať služby pre EBOR?

• charakter služieb a prác na projektoch EBOR

• požiadavky na uchádzačov v súťažiach

• špecifické požiadavky zadávateľa a ako ich splniť

• ako pripraviť ponuku pre EBOR, aby som obstál?

• najčastejšie chyby v príprave ponuky a ako im zabrániť?

• typy použitých zmlúv a ich úskalia

• rozdiel medzi súťažami EBOR a OSN na služby

• výhody a nedostatky práce s EBRD

12:00 – 12:15

Prestávka

12:15 – 14:00

Ako poskytovať služby pre jednotlivé agentúry OSN v zahraničí?

• charakter služieb, prác a dodávok materiálov na projektoch OSN

• požiadavky na uchádzačov v súťažiach

• špecifické požiadavky zadávateľa a ako ich splniť

• ako pripraviť ponuku pre OSN, aby som obstál?

• najčastejšie chyby v príprave ponuky a ako im zabrániť?

• typy použitých zmlúv a ich úskalia

• špecifiká súťaží na služby: požiadavky na jazyky, metodika projektu, interview

• výhody a nedostatky práce s agentúrami OSN

14:00 – 15:00

Diskusia a individuálne konzultácie

Lektor:  Milan Oleríny, majiteľ poradenskej a konzultačnej spoločnosti, ktorá sa venuje príprave zákaziek, výberovým konaniam a riadeniu stavebných projektov v súlade s praxou zaužívanou v zahraničí, má bohaté skúsenosti s projektami na Balkáne, v Strednej Ázii, Ruskej federácii, Moldavsku, Mongolsku, Egypte, v Číne a i.
 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 20. februára 2020 vyplnením registračného formulára.

 
Pre koho je seminár určený: zástupcom slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

 
 

Pôvodná informácia:

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora