Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.03.
2020
JEC World Paríž 2020
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:04.02.2020 (62x prečítané)
 

JEC World Paríž 2020
 
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov / spolu vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu kompozitov JEC World 2020 .

 

Dátum:

03. – 05. marec 2020 (utorok- štvrtok)

Miesto:

Paris-Nord Villepinte, Paríž, Francúzsko

Organizátor národného stánku:

SARIO

E: veltrhy@sario.sk  novosadova@sario.sk

 
Cieľová skupina:
• Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh JEC World je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu, ktorý sa koná v Paríži,  Francúzsko. Každoročne veľtrh navštívi viac ako 43 500 návštevníkov zo 112 rôznych krajín sveta. Na ploche 76 000m2 sa aj v roku 2020 predstaví viac ako 1 300 vystavovateľov z oblasti výroby kompozitov v rôznych priemyselných odvetviach ako automobilový priemysel, zdravotníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika a ďalšie. Veľtrhu sa popri samotných výrobcoch kompozitov zúčastňujú taktiež spracovávatelia surových materiálov potrebných pri produkcii kompozitov, výrobcovia konečných produktov, ako aj distribútori a predajcovia zo všetkých oblastí priemyslu.

Sektory výstavy:

         Automobilový priemysel
         Letecký a lodný priemysel
         Stavebníctvo
         Obranný priemysel
         Elektrotechnický priemysel
         Strojárstvo
         Zdravotnícky priemysel
         Železničný priemysel

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia https://www.jec-world.events/ .

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu JEC World 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami. V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (51m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spolu vystavovateľov. Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
 

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu JEC World 2020, Paríž, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 17. januára 2020.

Poznámka:

V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 17. januára 2020, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu JEC World 2020, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 

Pôvodná informácia:

 

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora