Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.05.
2020
Spoločná expozícia pre slovenské firmy na MSV Nitra 2020 - účasť bezplatná - !!!PODUJATIE PRE KARANTéNU ZRUšENé!!!
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:13.02.2020 (101x prečítané)


Spoločná expozícia pre slovenské firmy na MSV Nitra 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v súčinnosti s MH SR pripravuje pre slovenské firmy možnosť prezentácie v spoločnej expozícii na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu NITRA 2020 v dňoch 26.-29. mája 2020.
27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií privíta vystavovateľov aj z oblasti elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva a hutníctva.

 

Dátum:

26. – 29. máj 2020 (utorok - piatok)

Miesto:

Agrokomplex Nitra

Organizátor:

SARIO, MH SR

Kontaktná osoba:

Dominika Horská

T.: +421 2 58 260 435

Mobil: +421 910 828 320

E: dominika.horska@sario.sk

Účasť:

Bezplatná

 
Podmienky účasti:

účasť je bezplatná, SARIO hradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),

• SARIO hradí povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa a zápis do katalógu vystavovateľov,

• každý vystavovateľ bude mať k dispozícií vlastný informačný pult s 2 ks stoličiek, stojan na katalógy, v prípade záujmu aj presklenú vitrínu,

• v prípade záujmu o exponát, je potrebné pripojiť fotografiu a opísať parametre priamo v registrácii,

• možnosť využívať spoločné technické zázemie, malú kuchynku a rokovaciu miestnosť.

 

Kritéria:

• zúčastniť sa môžu len slovenské spoločnosti,

• predmet podnikania súvisí so zameraním výstavy, prioritne strojárske a   elektrotechnické spoločnosti,

• spoločnosť ma vysporiadané vzťahy so štátom.

 

REGISTRÁCIA

Registrácia je otvorená do 26. apríla 2020

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov.
Z uvedeného dôvodu odporúčame včasnú registráciu pre zabezpečenie vystavovateľského miesta.
MH SR a SARIO si vyhradzujú právo na výber uchádzačov na základe vyššie uvedených kritérií s prihliadnutím  na čas registrácie, správne vyplnenú registráciu a tematicky ladenú spoločnosť.

 
 

Viac o MSV NITRA 2020

 

 

Pôvodná informácia:

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora