Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
24.03.
2021
6th Smart Cities India 2020 Expo - nový termín
Kategória: misie Vydané dňa:04.08.2020 (275x prečítané)

NOVÝ TERMÍN

Podnikateľská misia do Indie počas podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v máji 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do New Delhi, Indie pri príležitosti podujatia 6th Smart Cities India 2020 Expo.
 

Dátum:

24. – 26. marec 2021 (streda - piatok)

Miesto:

New Delhi, India

Organizátor:

 

SARIO

Kontakt: Simona Novosadová

E: simona.novosadova@sario.sk

T: +421 915 838 979

 

 

 

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Potenciálne sektory:

         informačné a komunikačné technológie

         smart cities

         smart transport

         zelené technológie

         solárna energetika

         voda a sanitácia

         odpadové hospodárstvo

Hlavným cieľom misie je účasť na veľtrhu 6th Smart Cities India 2020 Expo. Od jeho vzniku v roku 2015 sa Smart Cities India Expo stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na danú problematiku v oblasti Ázie. Súčasťou Smart Cities India 2020 Expo je viacero menších tematicky zameraných výstav, a to:

         Clean India
         Solar India
         Water India
         Transport India
         Building India

Dátum

Predbežný program podujatia:

18.10.2020 (nedeľa)

* odlet z Viedne do New Delhi vo večerných hodinách

19.10.2020

(pondelok)

* prílet do New Delhi v ranných hodinách

stretnutia s obchodnými komorami a ZÚ SR v New Delhi

20.10.2020

(utorok)

* návšteva relevantných indických spoločností

21.10.2020

(streda)

* účasť na Smart Cities India 2020 Expo

22.10.2020

(štvrtok)

* účasť na Smart Cities India 2020 Expo

23.10.2020

(piatok)

* odlet z New Delhi do Viedne v popoludňajších hodinách

* prílet do Viedne v podvečerných hodinách

 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO:

 • zabezpečenie účasti na 6th Smart Cities India 2020 Expo, v rámci ktorého budú zabezpečené B2B rokovania s indickými spoločnosťami

• 1x spiatočná letenka

• preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie

• návšteva a rokovania s indickými spoločnosťami

• asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

- pobytové náklady

- iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami

 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami bola ukončená 29 februára 2020. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 7 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.


 

Pôvodná informácia:

 

 

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora