Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
27.05.
2020
Slovenská kooperačná burza NITRA 2020 - !!!Podujatie PRE KARANTéNU ZRUšENé!!!
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:06.03.2020 (66x prečítané)


Slovenská kooperačná burza NITRA 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 27. mája 2020 11. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (SKB) v Nitre. Podujatie bude súčasťou odborného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu NITRA 2020, ktorý každoročne privíta vystavovateľov a odbornú verejnosť z oblastí strojárstva, elektrotechniky, zváracej techniky, zlievarenstva aj hutníctva.  

Slovenská kooperačná burza (SKB) ponúka možnosť bilaterálnych rozhovorov so slovenskými a zahraničnými účastníkmi, zameriava sa na prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov. Neoddeliteľnou súčasťou je odborná panelová diskusia na vysoko aktuálne témy s odborníkmi zo slovenských aj zahraničných firiem, inštitúcií a štátu.

Dátum:

27. máj 2020 (streda)

Miesto:

Agrokomplex Nitra,

MSV 2020

Organizátor:

SARIO, MH SR

E: matchmaking@sario.sk


B2B rokovania

B2B (Busines to Business) rokovania sú rýchly a efektívny spôsob, ako sa môžete stretnúť s vašimi potenciálnymi obchodnými partnermi. SKB NITRA 2020 ponúka individuálny rozpis stretnutí na základe vášho výberu.

 

Odborné panelové diskusie

Panel 1:

Smart Industry – čo priniesla analýza dát

Pilotné projekty ukázali význam používania digitálnych nástrojov, zberu dát a ich analýzy v zefektívňovaní prevádzky. Posun moderného strojárstva, ale aj ďalších odvetví do fázy inteligentných riešení prinášajú aplikácie digitálnych nástrojov vo využití dát z výrobnej a inovačnej praxe.

Moderuje: Martin Jesný, priemyselný analytik, Revue Priemyslu

 

Panel 2:

Priemyselné inovácie Made in Slovakia

moderuje Oto Pisoň, zástupca riaditeľa odboru investičných projektov & manažér pre inovácie, SARIO

 

Panel 3:

Funkčná interakcia investorov s mestom a regiónom prospieva všetkým

Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov výrazne presahuje hranice ich prevádzok. Kým v niektorých regiónoch sú prínosom investícií aj ekonomické aktivity a pracovné miesta, v rozvinutých priemyselných oblastiach sa témou stáva posun k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. Ten si vyžaduje nové formy spolupráce.  Miera zladenia plánov miest a stratégie regiónov s aktivitami podnikov dokáže výrazne akcelerovať rozvoj regiónu.

Moderuje: Martin Jesný, priemyselný analytik, Revue Priemyslu


Poradenstvo a konzultácie partnerov podujatia

Ak hľadáte investora alebo chcete mať prístup do globálnej siete potenciálnych obchodných partnerov - príďte sa poradiť k pracovníkom ČSOB. Poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva a spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja poskytnú pracovníci CTT CVTI SR.

 

Poradenstvo a konzultácie SARIO

Konzultanti agentúry SARIO Vám poskytnú relevantné informácie k službám na podporu exportnej pripravenosti, k účasti a prezentácii na domácich a zahraničných veľtrhoch, k financovaniu inovačných alebo proexportných aktivít. Participácia na podujatí formou partnerstva. Počas podujatia máte príležitosť prezentovať vaše inovatívne nápady a produkty a pritiahnuť pozornosť možných partnerov na spoluprácu.

Kontaktná osoba: arvova@sario.sk  

Cena za podujatie:

Do 10. apríla 2020:  90 EUR prvý účastník zo spoločnosti/ 70 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti.

Od 11. apríla do 11. mája 2020:  110 EUR prvý účastník zo spoločnosti / 90 EUR každý ďalší účastník z jednej spoločnosti.

Bonus registrácia:
V cene registračného poplatku je voľný vstup na Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2020 v dňoch 27. a 28. mája 2020

 

REGISTRÁCIA


 

Pôvodná informácia:

 

 

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora