Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Príhovor predsedu SOPK
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:23.03.2020 (1831x prečítané)

Vážení členovia SOPK, milí priatelia,

doba, ktorú prežívame nie je ľahká pre nikoho z nás. Čelíme niečomu, na čo nikto nielen u nás, ale ani vo svete nebol pripravený. Súčasná kríza, ktorá má rôzne dimenzie od humanitárnej, cez ekologickú, migračnú až po ekonomickú či finančnú, nám ukazuje slabosť a nízku efektívnosť nastavených systémov preukazujúcich našu nepripravenosť a často aj neschopnosť ich riešenia. Práve veľmi široká dimenzia problémov vyvolaných koronavírusom odlišuje súčasnú krízu od všetkých predchádzajúcich a vytvára unikátnu situáciu, ktorú musíme riešiť v rovine osobnej, firemnej, kolektívnej, štátnej, európskej či globálnej.

Čo je a z hľadiska budúcnosti bude nesporne rozhodujúce je minimalizácia strát v ľudskej rovine – týka sa najmä zdravia a života ľudí a následne ekonomické prežitie tejto situácie bez vážnej ujmy na zabezpečení chodu spoločnosti. Práve tu si všetci uvedomujeme spoločenskú zodpovednosť podnikania. Firmy na Slovensku prijali radikálne ale súčasne zodpovedné rozhodnutia z hľadiska ochrany zdravia a života často aj za cenu vážnych ekonomických a finančných dopadov, či dokonca možného krachu alebo likvidácie firmy. Právom preto očakávame, že vláda príjme také opatrenia a vyčlení také rozpočtové prostriedky, ktoré umožnia firmám nielen prežiť, často na hranici možností, ale aj reštartovať ekonomické aktivity v blízkej budúcnosti.

My v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore prijímame tiež opatrenia do vnútra našej činnosti, aby sme vytvorili minimálny finančný rámec pre plnenie našich základných úloh, výdavky obmedzili na nevyhnutné minimum pri súčasnom zabezpečovaní služieb našim členom. Predstavenstvo SOPK sa po konzultácii s delegátmi rozhodlo konať Zhromaždenie delegátov 21.4.2020 formou písomného hlasovania a na základe neho splniť zákonom schválené požiadavky. Za rozhodujúcu úlohu v súčasnosti považujeme rokovania s novou vládou SR ohľadne nastavenia finančného rámca tak pre kompenzáciu vzniknutých nákladov po prijatí opatrení na zabránenie ďalšieho šírenia koronavírusu, ako aj finančných zdrojov pre ďalší chod firiem a ich budúci rozvoj. SOPK v tejto oblasti veľmi úzko spolupracuje so zamestnávateľskými organizáciami najmä APZ, AZZZ, Klubom 500 a RUZ.

SOPK v komunikácii s vládou akcentuje nasledovné priority:

  • politiku udržateľnosti hospodárskeho rastu,
  • politiku podpory podnikateľského sektora, ktorý jediný tvorí materiálne a finančné zdroje pre všetky ostatné oblasti života spoločnosti,
  • politiku rastu konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky, lebo najlepšou sociálnou politikou je funkčná a výkonná ekonomika reprezentovaná súkromným sektorom,
  • politiku jasného, čitateľného, stabilného legislatívneho prostredia,
  • politiku právneho poriadku – Rule of Law, ktorý pôsobí antikorupčne a stanovuje tie najprísnejšie kritéria dovnútra súdnej a politickej moci.

SOPK spolu s ostatnými partnermi pripravila súhrn návrhov pre novú vládu. Tieto dopĺňajú už odsúhlasené odporúčania schválené spoločne bývalým a súčasným ministrom hospodárstva minulý týždeň. Výzvu sme doručili predsedovi vlády SR a predsedom koaličných strán s požiadavkou na jasné vyčlenenie finančného rámca vlády SR tak z rozpočtových ako aj európskych zdrojov. Výzva je na našej stránke, tak ako aj predchádzajúce kroky, ktoré sme realizovali v rámci zmiernenia dopadov koronavírusu na ekonomiku SR.

Vážení priatelia, s mene celej SOPK Vám chcem poďakovať najmä za Vaše odvážne kroky a opatrenia, ktoré vyvolala súčasná situácia. Súčasne Vám ďakujem za Vašu podporu. SOPK je tu stále pre Vás. Posúdime všetky Vaše námety a odporúčania a chcem Vás ubezpečiť, že vždy budeme konať v záujme oprávnených záujmov podnikateľskej sféry. Len spoločne sa dokážeme dostať zo súčasnej situácie síce s odreninami, ale verím, že bez smrteľných rán.


Peter Mihók
predseda SOPK

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora