Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.11.
2020
ITM INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:02.04.2020 (197x prečítané)
 

ITM  INDUSTRY EUROPE POZNAŇ 2020

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 

Dátum:

03. – 06. november 2020

(utorok - piatok)

Miesto:

POZNAN INTERNATIONAL FAIR Ltd., ul. Glogowska 14, 60-734 Poznaň, Poľsko

Organizátor:

 

SARIO Národný projekt

Michal Wuketich,

E: wuketich@sario.sk

 

Cieľová skupina:

Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020, ktorý sa uskutoční v termíne 03.- 06. november 2020 v Poznani.

 

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 

ITM INDUSTRY EUROPE 2020 je popredný medzinárodný veľtrh inovácií, technológií a strojov, ktorý sústreďuje medzinárodné spoločnosti za účelom  predstavenia svojich najnovších produktov a inovačných pokrokov širokému odbornému publiku. ITM Polska kombinuje výstavy Hape, Mach-Tool, Surfex, Welding, Transporta, Research for Industry, Safety Work in Industry a Metalforum pod jednou strechou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://itm-europe.com/

 Sektorové zameranie veľtrhu:

         Obrábacie stroje

         Hydraulické, pneumatické stroje a pohony

         Hutníctvo, zlievarenstvo a kovopriemysel

         Technológie povrchovej úpravy, zváranie

         Logistika a preprava

         Nanotechnológie

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITM INDUSTRY EUROPE 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je približne do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

 
REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu ITM Poznaň, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 10. apríla 2020.

  

Poznámka:

V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie 10. apríla 2020, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu ITM Poznaň, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.

 

Pôvodná informácia:

 

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora