Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
02.06.
2020
Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov (webinár) - bezplatne
Kategória: semináre Vydané dňa:17.04.2020 (55x prečítané)

Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov (webinár)
 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Daň z príjmov - novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov.
 

Dátum:

2. a 4. jún 2020 (utorok a štvrtok)

Miesto:

 

Webinár,

09,50 hod.: Pripojenie na webinár

10,00 hod.: Prednášky a diskusia

12,30 hod.: Ukončenie webinára

 

Organizátor:

 

SARIO Národný projekt

Petra Hudáková

T: 0910 828 323

E: petra.hudakova@sario.sk

 

Cena:

Bezplatne

 
Webinár bude zameraný na prijaté legislatívne zmeny v SR v súvislosti s COVID-19.

Lektor:  Mag. Branislav Kováč - od roku 2015 je certifikovaný daňový poradca a od roku 2007 vlastní licenciu na poskytovanie audítorských služieb. V súčasnosti je partnerom a konateľom spoločnosti VGD SLOVAKIA s. r. o., daňovo poradenskej a audítorskej spoločnosti, kde vedie daňové a právne oddelenie. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť medzinárodného zdaňovania, fúzií, akvizícií, transferového oceňovania, DPH a priamych daní. Okrem toho pôsobí ako: − viceprezident SKDP, − člen metodicko-legislatívnej komisie SKDP pre daň z príjmov fyzických osôb, − člen výkonného výboru a pokladník Európskej organizácie daňových poradcov (CFE), − člen Professional Affairs Committee CFE. V minulosti pôsobil aj ako člen výboru CETAX – výbor pre účtovníctvo a dane v strednej a východnej Európe vo Viedni. Je tiež spoluautorom publikácie „Immobilienbesteuerung in der Slowakei, Ungarn und Tschechien“.
 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 26. mája 2020 vyplnením registračného formulára.
 

Pre koho je webinár určený: Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.

 

 

Pôvodná informácia:

 

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora