Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.07.
2020
Daňové novinky v oblasti DPH a ich uplatnenie v praxi - Webinár
Kategória: semináre Vydané dňa:17.06.2020 (19x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na webinár:

Daňové novinky v oblasti DPH a ich uplatnenie v praxi
 
Napriek tomu, že od začiatku nového roka uplynulo len pár mesiacov, pribudlo do daňovej a účtovej praxe hneď niekoľko významných noviniek. Cieľom online webinára s poradcom Ing. Vladimírom Ozimým je uľahčiť vám orientáciu v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblížiť vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Počas webinára si tak môžete z praktickej stránky problematiky prejsť všetky daňové povinnosti v roku 2020, vrátane tých, ktoré boli prijaté v súvislosti s COVID-19.

Miesto konania:

Webinár

Dátum konania:

09. júl 2020, (štvrtok)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 


Program:

• Sledovanie obratu na účely ZoDPH a riziká neskorej registrácie. Mimoriadne zdaňovacie obdobie a prenos daňovej povinnosti. Kto je povinný platiť daň
 

• Zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa alebo z úradnej moci. Kedy môže správca dane pristúpiť k zrušeniu registrácie platiteľa. Právny nástupca a zrušenie registrácie
 

• Premiestnenie tovaru do iného členského štátu, princíp konsignačných skladov, registrácia v štáte umiestnenia tovaru v sklade
 

• Priraďovanie prepravy v rámci reťazového obchodu (určenie pohyblivej a nepohyblivej dodávky)
 

• Určenie miesta dodania tovaru a služby (všeobecné a špecifické pravidlo)
 

• Základ dane a oprava základu dane so zmenami od 1.1.2020
 

• Vybrané okruhy v oblasti osoby povinnej platiť daň – prenos daňovej povinnosti, riziká nesprávnej fakturácie, dosah u vyhotoviteľa a príjemcu
 

• Používanie investičného majetku (napr. auto, budova) na podnikanie aj na súkromné účely – stanovenie pomeru
 

• Dodanie stavieb a nájom nehnuteľností
 

• Právo na odpočítanie dane
 

Harmonogram:

08:45 – 09:00

pripojenie k internetovej stránke webinára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 11:30

prestávka

11:30 – 13:00

Prednáška

 

 

Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý – člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  zákazníkov.

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať správne pripojenie na webinár. Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

08:45 – 09:00

pripojenie k internetovej stránke webinára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 11:30

prestávka

11:30 – 13:00

Prednáška

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára a technické zabezpečenie, záznam z webinára počas 30 dní, služby daňovej a mzdovej pohotovosti počas 30 dní. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 090720.

Webinár:

3 – 4 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky,
prebiehajú na webstránke
www.profivzdelavanie.sk,
na webinár sa dostanete cez prihlasovacie údaje a heslo, ktoré vám pošleme spolu s linkom na sledovanie pár dní pre jeho konaním,
okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a písomné materiály,
na záver navyše získate ako bonus videoškolenie k danej problematike a videozáznam celého webinára,
počas celej doby máte k dispozícii náš help-desk a pomoc telefonicky alebo cez chat,

 

Technické požiadavky:

1. Pre sledovanie prenosu je predovšetkým potrebné pripojenie na internet.

2. Online webinár odporúčame spustiť a sledovať prostredníctvom najnovšej oficiálnej verzie prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge alebo Opera. Upozorňujeme, že prenos cez prehliadač Internet Explorer nemusí fungovať správne.

3. Operačný systém: Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.13 (odporúčaná najnovšia verzia), Linux, Chrome OS, minimálne 2 GHz dvojjadrový procesor alebo lepším, operačná pamäť 2 GB RAM alebo vyššia.

4. Spustenie online webinára: Pár dní konaním online seminára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie online webinára. Cez link budete presmerovaní na webstránku, kde zadáte prihlasovacie údaje, ktoré vám pošleme. Po ich zadaní si aplikácia webinára od vás ešte vypýta meno a emailovú adresu. Meno, ktoré ste zadali do prihlášky, sa bude zobrazovať ostatným užívateľom v prípade, ak kladiete otázky lektorovi. Preto, ak chcete ostať v anonymite, zadajte namiesto mena vašu anonymnú prezývku. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár spustí automaticky.

5. Pre správne ukončenie prenosu online webinára je potrebné, aby ste sa odhlásili z webstránky www.profivzdelavanie.sk  kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Online seminár neodporúčame rušiť ikonou "x", pretože opätovný prístup bude zablokovaný.
 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Prihláška:

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora