Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.07.
2020
Mzdy pre pokročilých - webinár
Kategória: semináre Vydané dňa:19.06.2020 (18x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na webinár:

Mzdy pre pokročilých

Ak bez problémov zvládate všetky základné činnosti spojené so mzdovou agendou, ponúkame vám príležitosť rozšíriť si svoje poznatky o náročnejšie témy z pracovnoprávnej problematiky. Cieľom uvedeného webinára je oboznámiť vás s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, s výpočtom zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúciami, s cestovnými náhradami v roku 2020, so zamestnávaním zdravotne postihnutých či s povinnosťami mzdovej účtovníčky pri ukončení roka vrátane ročného zúčtovania dane. Po absolvovaní webinára budete navyše poznať možné úľavy na odvodoch, mechanizmus výpočtu zrážok, daňové tlačivá, náležitosti spojené s uplatnením daňového bonusu a ďalšie.

Miesto konania:

Webinár

Dátum konania:

17. júl 2020, (piatok)

Lektor:

Ing. Martina Švaňová

 

 

Súčasťou programu je prierez opatreniami prijatými v súvislosti s COVID-19 a taktiež priestor na vaše pracovnoprávne otázky týkajúce sa ako núdzového, tak aj bežného režimu.

Program:

Postup pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca a exekúcií

• Druhy zrážok a ich poradie podľa Zákonníka práce

• Zrážky zo mzdy zamestnanca pri výkone rozhodnutia

• Mechanizmus výpočtu zrážok (nepostihnuteľné sumy, tretinový systém, poradie pri uspokojovaní pohľadávok)

 

Stravovanie verzus cestovné náhrady zamestnanca

• Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie na pracovisku/počas služobnej cesty

• Formy stravovania (závodné stravovanie, stravné lístky, finančné príspevky)

• Poskytovanie príspevku na stravovanie (z nákladov zamestnávateľa, zo zisku, zo sociálneho fondu)

• Stravovanie podľa zákona o cestovných náhradách

• Náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste a ich výpočet

• Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste

 

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

• Povinnosti zamestnávateľa so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím

• Úľavy na odvodoch

• Výpočet povinného podielu zamestnávania občana so zdravotným postihnutím

• Náhradné plnenie

• Výkazníctvo

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

• Typy dohôd a ich definícia

• Evidencia pracovného času pri dohodách

• Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce

• Zdravotné a sociálne poistenie – registrácie, odvody a výkazy

 

Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka, resp. po uzatvorení roka

• Doplnenie údajov do evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov za príslušný rok

• Uzatvorenie mzdových listov za príslušný rok

• Vypracovanie prehľadu o nároku, čerpaní a zostatku dovolenky za príslušný rok

 

Ročné zúčtovanie dane

• Základný princíp ročného zúčtovania dane

• Uplatňovanie daňových zvýhodnení zamestnanca

• Nárok na daňový bonus

• Daňové tlačivá

• Vyplatenie daňového preplatku alebo zrazenie daňového nedoplatku zamestnancovi

Príklady na výpočet ročného zúčtovania

 

   

 
Harmonogram:

08:45 – 09:00

pripojenie k internetovej stránke webinára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 11:15

prestávka

11:15 – 13:00

Prednáška

 

 


Lektor:  Ing. Martina Švaňová - Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať správne pripojenie na webinár. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

50,00 €  

  10,00 €

60,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára a technické zabezpečenie, záznam z webinára, videoškolenie: Legislatívne zmeny v mzdovej oblasti v roku 2020. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 170720.

Webinár:
3 – 4 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky,
prebiehajú na webstránke
www.profivzdelavanie.sk,
na webinár sa dostanete cez prihlasovacie údaje a heslo, ktoré vám pošleme spolu s linkom na sledovanie pár dní pre jeho konaním,
okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a písomné materiály,
na záver navyše získate ako bonus videoškolenie k danej problematike a videozáznam celého webinára,
počas celej doby máte k dispozícii náš help-desk a pomoc telefonicky alebo cez chat,

Technické požiadavky:

1. Pre sledovanie prenosu je predovšetkým potrebné pripojenie na internet.
2. Online webinár odporúčame spustiť a sledovať prostredníctvom najnovšej oficiálnej verzie prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge alebo Opera. Upozorňujeme, že prenos cez prehliadač Internet Explorer nemusí fungovať správne.
3. Operačný systém: Windows 8, Windows 10, Mac OS 10.13 (odporúčaná najnovšia verzia), Linux, Chrome OS, minimálne 2 GHz dvojjadrový procesor alebo lepším, operačná pamäť 2 GB RAM alebo vyššia.
4. Spustenie online webinára: Pár dní konaním online seminára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie online webinára. Cez link budete presmerovaní na webstránku, kde zadáte prihlasovacie údaje, ktoré vám pošleme. Po ich zadaní si aplikácia webinára od vás ešte vypýta meno a emailovú adresu. Meno, ktoré ste zadali do prihlášky, sa bude zobrazovať ostatným užívateľom v prípade, ak kladiete otázky lektorovi. Preto, ak chcete ostať v anonymite, zadajte namiesto mena vašu anonymnú prezývku. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár spustí automaticky.
5. Pre správne ukončenie prenosu online webinára je potrebné, aby ste sa odhlásili z webstránky
www.profivzdelavanie.sk  kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Online seminár neodporúčame rušiť ikonou "x", pretože opätovný prístup bude zablokovaný.
 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 
 

Prihláška:

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora