Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
04.08.
2020
Business etiketa v praxi (webinár) - bezplatne
Kategória: semináre Vydané dňa:13.07.2020 (26x prečítané)

Business etiketa v praxi (webinár)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Biznis etiketa v praxi". Prednášať bude PhDr. Tatiana Lesayová.

Nielen výrobky a ponúkané služby vytvárajú „tvár“ podniku. Nositeľom imidžu spoločnosti sú dnes viac ako kedykoľvek predtým jeho predstavitelia, obchodníci a pracovníci.  Staňte sa úspešným exportérom a vyhľadávaným partnerom na medzinárodnom trhu vďaka ovládaniu biznis etikety a obchodnej kultúry, vďaka čomu bude  nadväzovanie kontaktov pre Vás ľahšie a obchodovanie efektívnejšie.

Dátum:

4. a 5. august 2020 (utorok a streda)

Miesto:

 

Webinár,

09:45 hod.: Pripojenie na webinár

10:00 hod.: Prednášky

12:00 hod.: Diskusia

 

Organizátor:

 

SARIO Národný projekt

Jana Jarošová

T: 0910 828 215

E: jana.jarosova@sario.sk

 

Cena:

Bezplatne

 
Termíny:

4. august 2020 – I. časť: Spoločenská a Business etiketa – pravidlá, premeny Business etikety, verbálne a neverbálne pozdravovanie, oslovovanie, predstavovanie, podávanie rúk, používanie vizitiek, súkromné a firemné vizitky, zasadací poriadok

5. august 2020 – II. časť: Pracovné stretnutia a rokovania, podpisovania zmlúv – pracovné raňajky, obedy a večere – čo je tabu, najčastejšie prehrešky / dary, obliekanie – aktuálny „Business dress code“, multikultúrne rozdiely v etikete.

Neváhajte, rezervujte si oba termíny. Registrovať sa môžete do 22. júla 2020. Odkaz na webinár zašleme oprávneným účastníkom deň pred jeho konaním.

Lektor:  PhDr. Tatiana Lesayová - ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko – konzultačnej činnosti v oblasti komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, riešenia konfliktov, asertivity a biznis protokolu. Pre AIO EDUCATION s.r.o. vedie vzdelávacie a tréningové projekty od roku 2008. Je absolventkou štúdia psychológie a pedagogiky na MGPI v Moskve. Počas rokov 1993 až 1995 pracovala na projekte PHARE zameraného na Reštrukturalizácia trhu práce (výber zamestnania a voľba povolania) Nemecko, Francúzsko,Dánsko. V roku 2004 spolupracovala na  Assessment a development center – GRH,  Hodnotenie a rozvoj pracovníko v Belgicku. Absolvovala tréningy na zisťovanie psychickej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie v THOMAS INTERNATIONAL vo Veľkej Británii.

 

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 22. júla 2020 vyplnením registračného formulára.

 

Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

 

Pôvodná informácia:

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora