Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.09.
2020
Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:16.07.2020 (30x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Špeciality z daňovej kuchyne v roku 2020

Získajte tie najlepšie recepty (odporúčania) na daňovú problematiku od obľúbeného lektora a poradcu Ing. Vladimíra Ozimého. Na tomto netradičnom seminári vás zoznámime s horúcimi témami a riešeniami najproblematickejších oblastí v DPH a dane z príjmov na Slovensku. Okrem každoročného prehľadu zmien pre príslušné zúčtovacie obdobie, nám pribudne do programu nová téma, v rámci ktorej si povieme všetko, čo potrebujete vedieť o automobile z hľadiska podnikania v roku 2020. Chýbať nebude ani stručný rešerš toho, čo nás čaká v oblasti DPH a dane z príjmov od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021. Variť sa bude zahorúca, a preto neváhajte a príďte si aj vy po praktické odpovede či množstvo užitočných daňových trikov.

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

10. september 2020, (streda)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

Forma:

odborný seminár

 
Program:

Automobil v kocke od roku 2020 aj zo zmenami v zákone o dani z príjmov a DPH:

- formy obstarania MV kúpou, na úver, finančný prenájom, operatívny leasing
- zaradenie motorového vozidla – zákonné podmienky na zaradenie MV
- odpisovanie motorového vozidla (odpisová skupina, elektromobily a ostatné MV)
- luxusné MV v obchodnom majetku daňovníka a prenajaté MV u daňovníka
- prenajímateľ MV a uplatnenia práva na odpisy (vrátane luxusných MV)
- predaj motorového vozidla a daňový dosah uplatnenia zostatkovej ceny
- škoda na motorovom vozidle a daňový dosah (opravy, totálna škoda, krádež)
- prevádzkové náklady na motorovom vozidle a daňový výdavok ako paušalizácia zdanenia zamestnanca, kniha jázd, spotreba PHL
- právo na odpočítanie dane pri obstaraní motorového vozidla
- používanie motorového vozidla aj na súkromné účely a právo na odpočítanie DPH
- predaj motorového vozidla z pohľadu DPH, bezplatné dodanie, nepeňažný vklad do svojej spoločnosti, prevod do osobného užívania a DPH
- povinnosť sledovať pomer používania MV a kniha jázd
 

• Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 – daň z príjmov:

-  výdavky daňovo uznané až po zaplatení a daňový dosah
-  dodanenie záväzkov pri ich nesplácaní a právo zahrnúť ich do základu dane po zaplatení
- opravné položky a odpisy pohľadávok zo zmenami od 1. 1. 2020 na príkladoch
- zmarená investícia
- zmeny v sadzbách dane z príjmov a výpočet preddavkov na daň z príjmov na rok 2020

 

• Vybrané zmeny a aplikácia do praxe od 1. 1. 2020 (tretí blog) – daň z pridanej hodnoty:

- reťazové obchody, priradenia prepravy, určenie miesta dodania tovaru
- princíp konsignačných skladov (príklady na vyplnenie SV a DP)
- bezodplatné darovanie majetku do 1 700 eur, napr. počítače a tvorba základu dane
- oprava základu dane u cestovných kancelárií

 

• Stručný rešerš, čo nás čaká v oblasti dane  z príjmov a DPH od 1. 10. 2020 a od 1. 1. 2021
 

 

 
Harmonogram:

08:30 – 09:00

Prezentácia účastníkov seminára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 12:00

Obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.


Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály a teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 100920.

 
Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní.
 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

  

Prihláška:

  


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora