Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.10.
2020
Podnikateľská misia do Budapešti
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:29.07.2020 (16x prečítané)

Podnikateľská misia do Budapešti pri príležitosti veľtrhu Mach-Tech Industry Days 2020

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje v októbri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu spojenú s podnikateľským fórom pri príležitosti konania podujatí 'Mach-Tech Industry Days 2020' a 'Automotive Hungary' v Budapešti.

Dátum:

20. október 2020 (utorok)

Miesto:

Budapešť, Maďarsko

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Tomáš Šándor, Projektový manažér

T: +421 915 839 495

E: tomas.sandor@sario.sk

Mach-Tech Industry Days 2020

https://iparnapjai.hu/en

Veľtrh Industry Days, zameraný predovšetkým na automatizáciu, strojárstvo, chemický priemysel a rôzne priemyselné inovácie predstavuje najvýznamnejšie a najväčšie podujatie svojho druhu v Maďarsku.

V roku 2019 sa veľtrhu zúčastnilo 562 vystavovateľov z 20 rôznych krajín, pričom podujatie hostilo vyše 18 tisíc účastníkov. Partnerom niekoľkých ročníkov bolo aj maďarské ministerstvo inovácií a technológie, ktoré organizuje rôzne odborné konferencie na tému „Priemysel 4.0“. Ťažiskom predošlého ročníka veľtrhu bolo využitie umelej inteligencie (AI) v automatizovaných priemyselných zariadeniach pri procese „samoopravy“ (self-healing).

Podobne ako Slovensko, aj Maďarsko predstavuje exportne orientovanú ekonomiku. Ekonomickým, ako aj finančným centrom našich južných susedov je hlavné mesto Budapešť, každoročne prispieva viac než tretinou maďarského HDP, pričom v roku 2017 bola destináciou takmer polovice priamych zahraničných investícií smerujúcich do tejto krajiny (47.5%). Maďarsko bolo zároveň v ostatnom (2019) roku 5. najdôležitejším zahraničným ekonomických partnerom Slovenskej republiky.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Cieľ misie: Posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.
 

Preferované sektory:

• automatizácia,
• fluidtech,
• subkontrakt,
• kovoobrábanie,
• strojárstvo,
• 3D – tlač,
• chemický priemysel,
• logistika,
• IT,
• energetika,
• bezpečnostná technika,
• zelené technológie,

 
V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
• sprostredkovanie B2B stretnutí s relevantnými maďarskými obchodnými partnermi,
• konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí,
• asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie,
• zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na INDUSTRY DAYS 2020,

 

Podpora nezahŕňa:

• pobytové náklady,
• transfer do teritória,
 

REGISTRÁCIA - PREDBEŽNÝ ZÁUJEM

V prípade Vášho záujmu o účasť na tejto podnikateľskej misii, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podnikateľskú misiu Vás budeme informovať.

 

Pôvodná informácia

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora