Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Výzva na predkladanie žiadostí o kreatívny voucher pre rok 2020
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:29.07.2020 (20x prečítané)
 
Vážení podnikatelia,

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje informovať o novej výzve, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetický agentúra v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku - Výzva na predkladanie žiadostí o kreatívny voucher pre rok 2020.

          Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Vouchere pokrývajú maximálne 50 % nákladov na služby kreatívneho priemyslu. V rámci aktuálne vyhlásenej výzvy môžu podnikatelia využiť 101 kreatívnych voucherov v celkovej hodnote 495 000 €. Z dostupných zdrojov je na odvetvie reklama a marketing vyčlenených 157 000 €, pre odvetvie ikt-programovanie je to 134 000 €, 105 000 € je určených pre architektúru a pre dizajn je stanovená výška 101 000 €.

          Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví kreatívneho priemyslu minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Momentálne je v Galérii realizátorov zverejnených viac ako 800 profilov oprávnených realizátorov: https://www.vytvor.me/galeria.

Online registrácia a rezervácia finančných prostriedkov pre Váš projekt bude možná od 3.8.2020 v čase 12:00 – 20:00 pri konkrétnej výzve, do ktorej sa chcete zapojiť.

PRÍRUČKA pre žiadateľa pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera 2020, podľa ktorej je potrebné postupovať v rámci celého procesu získavania kreatívneho voucheru a realizácie Vášho projektu,  je zverejnená na adrese:

https://www.vytvor.me/files/2020/vyzvy_kv_2020/ziadatel/vyzvy_kv_2020_prirucka_kv_2020_23072020.pdf.

Informácie a detaily výzvy nájdete v tlačovej správe  a tiež na adrese: https://www.siea.sk/siea-vyhlasuje-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-kreativne-vouchre-v-roku-2020/.

Kontakt SIEA pre prípad ďalších otázok telefonicky, alebo emailom: https://vytvor.me/kontakt.

 

Pôvodná informácia

Ing. Darina Voláková

Manažér pre informovanie a komunikáciu

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01  N i t r a

tel.: +421/37/6925938

e-mail: darina.volakova@unsk.sk

www.unsk.sk

 

 

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora