Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.11.
2020
Podnikateľská misia do Petrohradu
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:31.07.2020 (16x prečítané)

Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP plánuje v novembri 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu s cieľom posilnenia hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov.
 

Dátum:

09. – 13. november 2020

(pondelok - piatok)

Miesto:

Petrohrad, Leningradská oblasť, Ruská federácia

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Samuel Čellár, Projektový manažér

T: +421 908 616 193

E: cellar@sario.sk

XXIV. Международный форум «Российский промышленник»

https://promexpo.expoforum.ru/

 
Potenciálne sektory:
• kovoobrábanie,
• strojárstvo,
• chemický priemysel,
• priemysel 4.0,
• smart cities,
• inovačné technológie,

Vítaná je účasť spoločností aj z iných sektorov so záujmom o dané teritórium.

Petrohrad, ktorý v Rusku často označujú aj za svoje „severné hlavné mesto“, patrí medzi najväčšie ekonomické, vedecké a kultúrne centrá krajiny. Svojou úrovňou ekonomického rozvoja mu prináleží druhá priečka (hneď po Moskve) spomedzi všetkých miest Ruskej federácie. Unikátne geografické rozpoloženie Petrohradu (z jednej strany najrozvinutejšie regióny RF a z druhej strany krajiny EÚ) mestu umožnilo stať sa centrom ruskej a medzinárodnej logistiky. V ekonomike Petrohradu dominuje priemyselná výroba, konkrétne ťažké a energetické strojárstvo. Na ekonomike mesta sa spolupodieľa hutníctvo, výroba strojov, farmaceutický, potravinársky a ľahký priemysel.

Dni priemyslu a inovácií sú každoročným podujatím zameraným prioritne na inovačné technológie a predstavujú atraktívnu B2B platformu pre spoločnosti aktívne v týchto odvetviach. V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo viac než 8000 odborníkov zo 40 regiónov Ruskej federácie a 17 krajín sveta. Dni priemyslu a inovácií pozostávajú taktiež z výstavnej časti, v rámci ktorej sa v minulom roku predstavilo viac než 150 spoločností.

Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program vrátane návštev podnikov Petrohradu a Leningradskej oblasti a návšteva Dní priemyslu a inovácií v Petrohrade (zahŕňajúce podujatia: Petrohradské medzinárodné inovačné fórum, fórum Ruský priemyselník a výstavy Ochrana pred koróziou a Zváranie).

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s aktuálnou zdravotnou situáciou bolo výstaviskom prijaté rozhodnutie zredukovať výstavnú plochu podujatí a zamerať aktivity Dní priemyslu a inovácií prioritne na B2B platformu. V prípade záujmu o dodatočné informácie súvisiace s týmto opatrením nás neváhajte kontaktovať.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
• organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými obchodnými partnermi,
• konferenčné priestory spolu s technickými vybavením  počas trvania B2B stretnutí,
• preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie,
• návšteva relevantných ruských spoločností,
• asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie,
• zabezpečenie a úhrada vstupných poplatkov na Dni priemyslu a inovácií pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja.
 

Podpora nezahŕňa:
• pobytové náklady,
• transfer do teritória,
• víza (bezplatné víza do Petrohradu a Leningradskej oblasti je možné vybaviť si online tu),

• iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami.
 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami do 17. augusta 2020.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie je 10 MSP. Podnikateľskú misiu organizuje agentúra SARIO v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, preto výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať jeho pravidlám.

 

 

Pôvodná informácia:

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora