Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
10.11.
2020
ELECTRONICA Mníchov 2020 ***digitalnou formou***
Kategória: výstavy a veľtrhy Vydané dňa:31.07.2020 (86x prečítané)

ELECTRONICA Mníchov 2020

Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na prezentáciu  v spoločnej národnej expozícii pod značkou Good Idea Slovakia na medzinárodnom veľtrhu Electronica 2020.

Dátum:

10. – 13. november 2020

(utorok - piatok)

Miesto:

Messe München, Mníchov, Nemecko

Organizátor:

SARIO Národný projekt

E: veltrhy@sario.sk, zalubelova@sario.sk

electronica 2020

 https://electronica.de/en/

 
Veľtrh ELECTRONICA Mníchov 2020 je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších veľtrhov v oblasti elektroniky. Na veľtrhu sa očakáva účasť viac ako 3000 vystavovateľov a 70 000 návštevníkov. Veľtrh ponúka excelentnú príležitosť prezentovať produkty z oblasti elektrotechnického priemyslu na tomto špecializovanom fóre s globálnou reputáciou a účasťou. Podujatie sa organizuje len každé 2 roky, čo ho robí ešte prestížnejším. Okrem vystavenia produktov budú mať slovenské spoločnosti možnosť networkingu, ktorý je na veľtrhu týchto rozmerov samozrejmosťou. Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://electronica.de/.

Významným benefitom účasti v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov na väčšej a atraktívnejšej ploche, byť súčasťou oficiálneho programu a možnosť odprezentovať sa aj pred oficiálnymi delegáciami a médiami.

Sektory výstavy:
• automotive,
• displeje,
• elektromechanika,
• elektronický dizajn (ED/EDA),
• embedded  systémy,
• EMS Služby elektronickej výroby,
• polovodiče,
• PCB a iné nosiče obvodov,
• skúška a meranie,
• mikro a nanosystémy,
• pasívne komponenty,
• senzory,
• napájacie zdroje,
• súčasti systému/zostavy a subsystémy,
• Wireless

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke:
https://electronica.de/
 

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu Electronica 2020 uhradí:
• náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
• povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
• základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor,
• výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 10 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Electronica 2020, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 14. augusta 2020.
 

Organizátor národného stánku: Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

  

Pôvodná informácia:

 
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora