Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.08.
2020
Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Kategória: semináre Vydané dňa:31.07.2020 (19x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Personalistika pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Nielen pre začínajúcich personalistov, ale pre všetkých, ktorí si potrebujú prejsť základné pravidlá a postupy v pracovnom práve, pripravujeme fyzické školenie s Ing. Martinou Švaňovou. Počas jediného dňa sa na školení oboznámite s celým životným cyklom zamestnanca – vrátane náležitostí spojených so vznikom pracovného pomeru, osobným spisom zamestnanca, ochranou osobných údajov, rozvrhnutím pracovného času alebo zánikom pracovného pomeru. Oboznámiť sa môžete aj so špecifickejšími činnosťami, ako je monitorovanie zamestnanca, pre ktoré platí od 29. 1. 2020 nové usmernenie týkajúce sa ochrany osobných údajov, prípadne s riešením disciplinárnych sporov. Po absolvovaní školenia budete okrem iného navyše schopný správne viesť povinnú personálnu dokumentáciu o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, nariadenia GDPR a iných).

Miesto konania:

Bratislava, Hotel Saffron, Školská 5

Dátum konania:

19. a 20. augusta 2020, (streda a štvrtok)

Lektor:

Ing. Martina Švaňová

 

 

Program:

• Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
- Nábor a výber zamestnanca
- Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

           

Vznik pracovného pomeru
- Spôsoby zamestnávania v zmysle zákonníka práce
- Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
- Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti a vzory
 

Osobný spis zamestnanca
- Vedenie evidencie zamestnanca z pohľadu zákona o archívoch a GDPR
- Obsah osobného spisu

 

• Rozvrhnutie pracovného času
- Rovnomerné
- Nerovnomerné
- Zmennosť
- Evidencia pracovného času

           

Disciplinárne spory
- Riešenie disciplinárnych sporov, dodržanie postupu
- Upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny a neplnenie pracovných povinností – vzory

 

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
- Monitorovanie zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
- Zákaz diskriminácie

 

Zánik pracovného pomeru
- Spôsoby skončenia pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce
- Vzory tlačív skončení pracovného pomeru
- Doručovanie písomností pri skončení pracovného pomeru
- Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca
 

• Inšpekcia práce a jej priebeh
- Čo je inšpekcia práce
- Priebeh inšpekcie a právomoci inšpektorov
- Aké dokumenty musí mať zamestnávateľ pripravené pre prípad kontroly
- Výsledok inšpekcie práce
- Sankcie – pokuty pre zamestnávateľa a jeho zamestnancov

 

 

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00

Prezentácia účastníkov seminára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 12:00

Obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

 

Lektor:  Ing. Martina Švaňová - od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

 

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

150,00 €  

  30,00 €

180,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá cena 2-dňového odborného seminára, organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály a teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 190820.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Prihláška:

 


 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora