Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
DVE Výzvy Mšvvaš sr o NFP
Kategória: Aktivity Vydané dňa:14.08.2020 (46x prečítané)


Vážení podnikatelia,

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF NSK Vás informuje o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 05.08.2020. Dve výzvy na dopytovo-orientované projekty sú zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19.

 

1.       Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01.

Výzva je zameraná na podporu zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov financovaných v rámci medzinárodných výskumných programov, grantov, fondov a grantových agentúr. Alokácia na túto výzvu je vo výške 20 miliónov eur.

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202092-01/

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej
                           v tejto výzve, najneskôr však dňa 30.09.2020
Typ výzvy:           otvorená

 


2.    Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01

Výzva je zameraná na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie ponúka alokáciu  60 miliónov eur.  Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo všetkých sektorov (VŠ, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, SAV).

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej
                           v tejto výzve, najneskôr však dňa 30.09.2020
Typ výzvy:           otvorená


Pôvodná informácia

Ing. Darina Voláková

Manažér pre informovanie a komunikáciu

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01  N i t r a

tel.: +421/37/6925938

e-mail: darina.volakova@unsk.sk

www.unsk.sk

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora