Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
00.00.
2021
Česko-Slovenské podnikateľské fórum - PRESUNUTÉ NA ROK 2021
Kategória: obchodné fóra Vydané dňa:31.08.2020 (40x prečítané)


Česko-Slovenské podnikateľské fórum - podujatie presunuté na rok 2021
O novom termíne Vás budeme včas informovať.

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR v Bratislave, Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR, Krajskou hospodárskou komora Moravskoslezského kraja, Zlínskeho kraja, Olomouckého kraja, Regionálnou hospodárskou komora Brno, CzechTrade Slovensko a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Žilina, si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné Česko-Slovenské podnikateľské fórum, ktoré sa koná 19.októbra 2020 v Hoteli Holiday Inn, Žilina.

Dátum:

2021

Miesto:

Hotel Holiday Inn (konferenčná sála Millenium I), Športová 2, Žilina

Organizátor:

 

SARIO Národný projekt

E: forum@sario.sk

Cena:

BEZPLATNE

Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy. Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, elektrotechnika, energetika a ekológia.

 

Cieľová skupina:

Malé a stredné podniky (MSP) zo Slovenskej republiky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami. 

Hod.

Program

09:30 – 10:00

Registrácia

10:00 – 10:15

Slávnostné otvorenie

10:15 – 15:00

B2B rokovania

 

SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu počas prípravy podujatia.

 

REGISTRÁCIA

V prípade záujmu zúčastniť sa podujatia sa môžete registrovať najneskôr do 14.09.2020 prostredníctvom registračného formulára.


 

 

Pôvodná informácia:


 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora