Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.10.
2020
Transferové oceňovanie v roku 2020 - WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:09.09.2020 (35x prečítané)

 

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Transferové oceňovanie v roku 2020-WEBINÁR

Oblasť transferového oceňovania sa neustále vyvíja, o čom svedčia každoročné zmeny a novinky. Potom, ako sa koncom roka 2018 už po piatykrát zmenilo Usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie, bola začiatkom roka 2020 Smernica OECD o transferovom oceňovaní rozšírená o dlho očakávanú novú Kapitolu X k problematike finančných transakcií.

Vzhľadom na to, že pre daňovníkov, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami, je nevyhnutné pochopiť tieto zmeny, pripravujeme pre všetky skupiny daňových subjektov fyzické školenie, na ktorom získajú detailný prehľad o posledných úpravách v dokumentačnej povinnosti.

Miesto konania:

WEBINÁR

Dátum konania:

08. október 2020, (štvrtok)

Lektor:

Ing. Silvia Karelová

 Forma:

odborný seminár, webinár

V rámci programu poukážeme aj na vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania a tiež na spôsob, ako hľadať porovnateľné transakcie, prípadne ktorú z metód transferového oceňovania vybrať ako najvhodnejšiu pri vybraných druhoch kontrolovaných transakcií.

Po absolvovaní školenia budete mať jasno v tom, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu, aké metódy transferového oceňovania sú dostupné alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu. V závere nebude chýbať ani priestor na vaše otázky, či odporúčania a praktické rady lektora pre daňové subjekty.
 

Program:

• Základný právny rámec transferového oceňovania

• Aktuálny vývoj z medzinárodného hľadiska a implementácia do domácej praxe

• Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah

• Usmernenie MF SR k dokumentačnej povinnosti a jeho posledná aktualizácia

• Vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania

• Metódy transferového oceňovania

• Analýza porovnateľnosti a jej jednotlivé časti

• Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty

• Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

 

 
Lektor:  Ing. Silvia Karelová -  Pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje. Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.

Harmonogram:

08:30 – 09:00

Prezentácia účastníkov seminára

09:00 – 11:30

Prednáška

11:30 – 12:30

Obedňajšia prestávka

12:30 – 15:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály a teplý obed. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 061020. 
 
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora