Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.09.
2020
Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality
Kategória: semináre Vydané dňa:09.09.2020 (33x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Relia, sro Vás pozýva na odborný seminár:

Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality

Aby ste boli neustále v obraze, organizujeme pre vás počas septembra sériu fyzických školení s RNDr. Jozefom Mihálom, počas ktorých sa dozviete všetko podstatné o aktuálnom dianí v personálnej a mzdovej oblasti. Jednou z hlavných tém programu je aplikačná prax vysielania zamestnancov do členských štátov EÚ po 30. 7. 2020, kedy sa výrazne pozmenil koncept odmeňovania, rozšírili sa pracovné podmienky, zaviedlo sa krátkodobé a dlhodobé vysielanie a pod.

Miesto konania:

Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Dátum konania:

25. september 2020, (piatok)

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

Forma:

seminár

V rámci programu vás zoznámime aj tzv. s „Podnikateľským kilečkom“, ktoré zavádza vyše 100 zmien zákonov pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Venovať sa budeme tiež Projektu "Prvá pomoc", pričom si objasníme, ako je to s vyplácaním príspevkov na podporu udržania pracovných miest na jeseň a poradíme vám, ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 3A a 3B.
V závere školenia vám navyše J. Mihál predstaví pripravované zmeny od 1. 1. 2021 a poskytne vám priestor na diskusiu k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti či odvodov.

Program

• Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

- kedy ide a kedy nejde o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb, koncernové vysielanie

- zmeny vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica EÚ 2018/957

- pracovné a mzdové podmienky v Českej republike, Nemecku a Rakúsku

- pracovné cesty do zahraničia, odvody (formulár A1) a dane

 

• Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia

- tzv. podnikateľské kilečko

- vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia

- komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

 

• Projekt "Prvá pomoc" v jesenných mesiacoch

-  aktuálny stav projektu, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest na jeseň

- ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 3A a 3B

 

• Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

- zmeny pripravované od 1.1.2021

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Lektor:  RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.  

Harmonogram:

08:30 – 09:00

Prezentácia účastníkov seminára

09:00 – 11:00

Prednáška

11:10 – 12:00

Obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 5 dní pred konaním seminára (počet miest je LIMITOVANÝ platnými predpismi).
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Nitra

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene je zahrnutý rozsiahly pracovný materiál, občerstvenie a obed. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.  Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 250920.
 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
• Najnovšiu knihu Jozefa Mihála "Dôchodky"
• Ďalšiu z kníh Jozefa Mihála vydaných v roku 2020 podľa vlastného výberu (Materská, Daňové a odvodové tipy, Zákonník práce, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Odvody)

 
Korona Safe:
• Meranie teploty pri vstupe do priestorov
• Priebeh registrácie s náležitým odstupom
• Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
• Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
• Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 
Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

  

Prihláška:

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora