Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.10.
2020
Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni - Webinár
Kategória: semináre Vydané dňa:15.10.2020 (12x prečítané)Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni (Webinár)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný seminár Aktuálne pandemické novinky vo mzdovej učtárni. Ak si aj vy potrebujete ozrejmiť, akým spôsobom budú mimoriadne opatrenia doznievať, na čo nezabudnúť pri prechode zo stavu núdzového do bežného režimu, pripravili sme pre vás online webináre s identickým programom.

Miesto konania:

online, webinár

Dátum konania:

26. október 2020, (pondelok)

10. november 2020, (utorok)

19. november 2020, (štvrtok)

 

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

 

 

Program
(pripojenie na webinár: 8:30, začiatok: 9:00, ukončenie: 15:00) 

1. Projekt "Prvá pomoc" počas druhej vlny Korony
• aktuálny stav projektu, novinky prijaté na jeseň, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest v druhej polovici roka 2020 a výhľad na rok 2021
• ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 1, 3A a 3B

 

2. Zákonník práce v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie
• dokedy je náhrada mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa znížená na 80%?
• predlžovanie pracovných zmlúv na dobu určitú v čase pandémie

 

3. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021
• nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
• nové príplatky ku mzde
• zmeny pri 13. a 14. plate
 

4. Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
• dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
• zmeny pri homeworkingu
• rozšírenie možností vyplácať finančný príspevok na stravovanie
• ďalšie pripravované novinky

 

5. Zmeny v zákone o dani z príjmov
• príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane, na čo si dať pozor
• zmeny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

 

6. Zníženie dôchodkového veku od 1. januára 2021
• ženy ročníky 1956 až 1965, ktorá vychovali deti
• vyplatenie jednorazového doplatku k dôchodku - prečo, komu, v akej výške?
• zmeny v minimálnych dôchodkoch

 

7. Pandemické ošetrovné a rodičovské príspevky
• zmeny na jeseň 2020
 

8. Tehotenské
• informácia o novej dávke pre tehotné zamestnankyne
 

9. Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov
• vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
• balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia, tzv. podnikateľské kilečko

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Lektor:  RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 5 dní pred konaním webinára.
Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

online, webinár

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene je zahrnutý pracovný materiál a organizácia webinára. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
 

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 221020.

 

Webinár:

5 – 6 hod. živý prenos školenia s možnosťou klásť lektorovi otázky,
prebiehajú na webstránke
www.profivzdelavanie.sk,
na webinár sa dostanete cez prihlasovacie údaje a heslo, ktoré vám pošleme spolu s linkom na sledovanie pár dní pre jeho konaním,
okrem lektora uvidíte na obrazovke aj jeho prezentáciu a písomné materiály,
na záver navyše získate ako bonus videoškolenie k danej problematike a videozáznam celého webinára,
počas celej doby máte k dispozícii náš help-desk a pomoc telefonicky alebo cez chat.

 

Technické požiadavky:
1. Pre sledovanie prenosu je predovšetkým potrebné pripojenie na internet.
2. Online webinár odporúčame spustiť a sledovať prostredníctvom najnovšej oficiálnej verzie prehliadača Google Chrome. Upozorňujeme, že prenos cez prehliadač Internet Explorer nemusí fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu:
https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
3. Spustenie online webinára: Pár dní konaním online seminára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie online webinára. Cez link budete presmerovaní na webstránku, kde zadáte prihlasovacie údaje, ktoré vám pošleme. Po ich zadaní si aplikácia webinára od vás ešte vypýta meno a emailovú adresu. Meno, ktoré ste zadali do prihlášky, sa bude zobrazovať ostatným užívateľom v prípade, ak kladiete otázky lektorovi. Preto, ak chcete ostať v anonymite, zadajte namiesto mena vašu anonymnú prezývku. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár spustí automaticky.
4. Pre správne ukončenie prenosu online webinára je potrebné, aby ste sa odhlásili z webstránky
www.profivzdelavanie.sk  kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Online seminár neodporúčame rušiť ikonou "x", pretože opätovný prístup bude zablokovaný.
5. Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 
 

Prihláška: 

 

 

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora