Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Kontakty - Nitrianska regionálna komora:

Ing. Miroslav Masarik
- riaditeľ
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
č.tel.: +421-37-6535466
email: miroslav.masarik@sopk.sk č.faxu: +421-37-7336739
NRK SOPK
- sekretariát
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
č.tel.: +421-37-6535466
email: sopkrknr@sopk.sk č.faxu: +421-37-7336739
Ing. Ivan Belka
- zahraničné vzťahy, projekty, informatika, ZEP
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
č.tel.: +421-37-7336754
email:  ivan.belka@sopk.sk č.faxu: +421-37-7336739
Ing. Jana Machatová
- overovanie obchodných dokladov, ATA karnety, členská základňa, školy
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
č.tel.: +421-37-7336730
email: jana.machatova@sopk.sk č.faxu: +421-37-7336739
Jana Hochelová
- ekonomika a správa
Adresa: Akademická 4, 949 01 Nitra
č.tel.: +421-37-6535466
email: jana.hochelova@sopk.sk č.faxu: +421-37-7336739
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora