Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
00.00.
0000
ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
Kategória: Informácie Vydané dňa:17.09.2010 (4428x prečítané)
VYDÁVANIE CERTIFIKÁTOV PRE ELEKTRONICKÝ PODPIS
služby registračnej autority pre verejnosťNitrianska regionálna komora SOPK sa v roku 2010 stala registračnou autoritou spoločnosti Disig, a.s. Bratislava a je oprávnená vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akreditované certifikačné služby v zmysle zákona č.215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a súvisiacej platnej legislatívy SR.

Výhody elektronizácie procesov v rámci spoločnosti:
 • ochrana proti úniku dôveryhodných informácií
 • určenie zodpovednosti za nesprávne dodanie údajov
 • zabránenie vzniku chýb pri prenose/prepise dokumentov
 • bezpečné doručovanie a poskytovanie dôverných informácií
 • zníženie nákladov (nižšie správne poplatky pri elektronickom podaní)

Nitrianska regionálna komora ako regiosračná autorita pre verejnosť poskytuje tieto certifikačné služby:
 • vydanie kvalifikovaného certifikátu pre zaručený elektronický podpis (ZEP)
 • vydanie osobného certifikátu (EP)
 • vydanie certifikátu pre server
 • dodanie bezpečnostného zariadenia certifikovaného Národným bezpečnostným úradom

Zaručený elektronický podpis (ZEP) je právnym ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Jeho prednosťou je, že sa na rozdiel od klasického podpisu, ktorého overenie v prípade sporných situácií dokáže len znalec - grafológ, elektronický podpis je vždy jedinečný, pretože je istou jedinečnou kombináciou znakov, vytvorených prostredníctvom matematického postupu a kódovania. Navyše pri elektronickej komunikácii s orgánmi verjenej moci môžete ušetriť až polovicu správneho poplatku. Kvalifikovaný certifikát pre ZEP sa ukladá na bezečné zariadenie certifikované Národným bezpečnostným úradom SR.

ZEP sa dá využiť:
            - Obchodný register SR
            - Kataster nehnuteľností SR
            - Úrad priemyselného vlastníctva SR
            - Štatistický úrad SR
            - Súdy SR
            - Iné - zoznam inštitúcií, ktorým možno poslať kvalifikované podanie môžete nájsť na stránke Národného bezpečnostného úradu SR v sekcii Elektronický podpis.

Na vybavenie ZEPu Vám je potrebné predložiť dva doklady totožnosti a my Vá ho vybavíme na počkanie. Predtým ako nás navštívite, dohodnite si stretnutie na doleuvedených kontaktoch.

VYUŽITE JEDINEČNÚ MOŽNOSŤ !
ZAKÚPENÍM SI KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU + BEZPEČNÉHO ZARIADENIA (USB TOKEN),
ZÍSKAVATE INZERCIU NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE NA ŠTVRŤROKA IBA ZA POLOVIČNÚ SUMU !!!


Osobný certifikát (EP) je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný. Súkromný kľúč držiteľa osobného certifikátu je spravidla uložený na disku jeho PC.

EP sa dá využiť:
 • podpisovanie e-mailových správ
 • MONEX SDE/ECK
 • EDI komunikácia - elektronická výmena štandardných dokumnetov medzi dvoma nezávislými subjektami
 • elektronické faktúry

CERTIFIKÁT, ZARIADENIE
CENA bez DPH
OSOBNÝ CERTIFIKÁT
V zmysle §6 ods. 1 zákona č.215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
Platnosť 1 rok
16,67 €
KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT (KC1)
V zmysle §7 ods. 1 zákona č.215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
Platnosť 1 rok 21,67 €
Platnosť 2 roky 43,33 €
Platnosť 3 roky 65,00 €
SIEMENS PACK PRE ZEP (KC+SSCD+čítačka)
obsahuje KC1, čipovú SIM kartu Siemens vrátane licencie na CardOS a USB Shell Token čítačku SIM kariet resp.
klasickú čipovú kartu Siemens veľkosti kreditnej karty vrátane licencie na Card OS API a externú USB čítačku
Platnosť 1 rok 76,67 €
Platnosť 2 roky 96,67 €
Platnosť 3 roky 116,67 €
SIEMENS PACK (KC+SSCD)
obsahuje KC1, klasickú čipovú kartu Siemens veľkosti kreditnej karty vrátane licencie na Card OS API
Platnosť 1 rok 50,00 €
Platnosť 2 roky 70,00 €
Platnosť 3 roky 90,00 €
Zrušenie certifikátu
zdarma


KONTAKTY - termín stretnutia na registračnej autorite je vždy potrebné potrebné dohodnúť vopred:Ing. Ivan Belka
tel.: 037 / 7336754, tel.: 037 / 7336730
fax: 037/ 7336739
email: ivan.belka@sopk.sk

Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora