Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
26.02.
2020
Valné zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.03.2020 (415x prečítané)

Valné  zhromaždenie členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK

 

Dňa 26. februára 2020 sa v priestoroch Hotela Agroinštitút v Nitre uskutočnilo 4. zasadnutie Valného zhromaždenia členov Nitrianskej regionálnej komory SOPK v 6. volebnom období, ktorého sa zúčastnili tiež predseda SOPK a čestný predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók, podpredseda SOPK Vladimír Slezák,  generálny tajomník SOPK Martin Hrivík a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

 

Priebeh a program valného zhromaždenia viedol predseda NRK SOPK Viliam Ondrejka, ktorý zhodnotil vo svojom vystúpení aktivity Nitrianskej RK SOPK za uplynulý rok ako veľmi úspešné z hľadiska uskutočnených podujatí i komplexného poskytovania služieb. Uviedol, že na úrovni predstavenstva boli prijaté opatrenia vedúce k osobnej angažovanosti jednotlivých členov predstavenstva pri získavaní nových členov komory. Zároveň informoval, že boli uskutočnené úspešné  pracovné rokovania s vedením súčasného najväčšieho investora – firmou Jaguar Land Rover, ktorých sa osobne zúčastnil aj predseda SOPK pán Peter Mihók, pričom v súčasnosti prebieha ďalšia komunikácia o konkrétnych formách spolupráce a zároveň členstve firmy Jaguar v obchodnej komore. Členské firmy prerokovali správu o činnosti Nitrianskej RK SOPK a plnenie rozpočtu Nitrianskej RK za rok 2019 a schválili plán aktivít a rozpočet Nitrianskej RK na rok 2020.

 

Predseda SOPK Peter Mihók poďakoval členským firmám za dôveru a podporu SOPK, ocenil prácu predstavenstva NRK SOPK, zhodnotil celkovú činnosť SOPKza uplynulý rok, v ktorom boli dosiahnuté pozitívne hospodárske výsledky. Ďalej informoval o predvolebných rokovaniach s politickými stranami a ich predstavách o udržateľnosti ekonomického a hospodárskeho rozvoja Slovenska po parlamentných voľbách 2020. Vo svojom vystúpení citoval slávneho štátnika a filozofa Marcusa Tulliusa Cicera, ktorý už v roku 55 pred n.l.(teda pred 2075 rokmi) sa zmienil, že „rozpočet by mal byť vyvážený, štátna pokladňa by sa mala znovu naplniť, verejný dlh by sa mal znížiť, arogancia úradníctva by sa mala zmierniť a byť pod dozorom, pomoc cudzím krajinám by sa mala obmedziť, ak Rím nemá prísť na mizinu. Ľudia sa musia opäť naučiť pracovať namiesto toho, aby žili z verejnej podpory“, koniec citátu. Konštatoval, že tieto univerzálne slová si osvojili krajiny na celom svete a platia aj dnes. Načrtol možný vývoj EÚv roku 2020 po BREXITE a hľadania nových stimulov na protikrízové opatrenia na reštartovanie ekonomiky na Slovensku.

 

Riaditeľ Nitrianskej regionálnej komory SOPK Miroslav Masarik vo svojom vystúpení poďakoval členom NRK SOPK za prejavenú dôveru, informoval o pláne aktivít na rok 2020, ktorý je otvorený a je možnosť tento plán doplniť podľa aktuálnych potrieb firiem. Na rok 2020 sú pripravené nové formy podujatí, ktoré budú realizované v jednotlivých okresných mestách s rozmanitými ale aktuálnymi témami pre vrcholový manažment.

Delegát SOPK Milan Hrdlík sa zamýšľal nad možnosťami zaviesť povinné členstvo v obchodnej komore ak bude priaznivá situácia po parlamentných voľbách.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, pozdravil členov obchodnej komory a ocenil vzájomnú úspešnú spoluprácu NRK SOPK a NSK v uplynulom roku 2019. Pracovníci NRK SOPK sú zastúpení v krajskej rade pre vzdelávanie ako aj v ďalších odborných komisiách. Vyjadril nádej na vyriešenie dopravnej situácie, predovšetkým na prístupových cestách do mesta Nitra.

 

V diskusii sa členovia zdôraznili prospešnosť z duálneho vzdelávania a spolupráce firiem a stredných škôl a vyzdvihli tiež úžitok z uskutočnených  zahraničných obchodných misií. Výmena informácií medzi prítomnými pokračovala aj počas následného spoločenského stretnutia.

 

IB, NRK SOPK

 

 

 

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora