Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.03.
2021
Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021, (Webinár)
Kategória: semináre Vydané dňa:02.02.2021 (63x prečítané)Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021, (Webinár)

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci so spoločnosťou RELIA s.r.o., Bratislava, Vás pozýva na odborný online semináre Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR prijme na začiatku februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021. Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu. Pozrieme sa aj na aktuálny stav projektu "Prvá pomoc plus" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO. Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.
 

Miesto konania:

online, webinár

Dátum konania:

11. marec 2021, (štvrtok)
12. marec 2021,
(piatok)
19. marec 2021, (piatok)
 

Lektor:

RNDr. Jozef MIHÁL

Kapacita:

80 účastníkov na 1 webinár

 

 

 
Program

(pripojenie na webinár: 8:30, trvanie: 9:00 - 14:00, obedná prestávka: 30 minút, dve 10 minútové prestávky)

 

1.       Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

• zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a o odvodov, exekúcie

• zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky

• dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov

• zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca

• dohody študentov počas prázdnin

• ďalšie zmeny prijaté v 2. a 3. čítaní v NRSR

 
2.       Projekt "Prvá pomoc plus" v jarných mesiacoch roka 2021

• aktuálny stav projektu, zmeny a upresnenia v roku 2021

• ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení

• metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021

• dobrovoľné poistenie, cesta k získaniu vyšších príspevkov pre SZČO

 
3.       Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

• rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie

• nezdaniteľné časti a daňové bonusy

• kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie

• postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá

 
4.       Diskusia

• diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

 

 Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

 

Lektor:  RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame najneskoršie 5 dní pred konaním webinára.

Potvrdenie účasti: Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

 
Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Webinár

(18.a 26. február 2021

11. a 19. marec 2021)

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene je rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán) v elektronickej podobe pdf súboru a organizácia webinára. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 180221.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk
 

Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinárov v roku 2021

Naše webináre prebiehajú v aplikácii ClickMeeting, ktorá funguje so všetkými vstavanými kamerami pre laptopy a s väčšinou webových kamier. Pokročilejšia alebo profesionálnejšia kamera môže vyžadovať inštaláciu ďalšieho softvéru. 

2 dni pred začiatkom Vám do emailu pošleme link a heslo k webináru.

Upozorňujeme, že webinár už musí byť uhradený.

Pred začiatkom webinára si overte nasledovné:

• Máte pripojenie na internet? – musíte byť online. Fungujú vám v prehliadači iné webové stránky?

• Máte aktuálnu verziu prehliadača? - Webinár je možné sledovať v prehliadači, overte si, či máte najnovšiu oficiálnej verziu prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge alebo Opera. Pri používaní prehliadača Internet Explorer sa často vyskytujú problémy, preto ho neodporúčame.

-  Ak Váš počítač otvorí link na sledovanie webinára automaticky v prehliadači Internet Explorer, odporúčame Vám skopírovať si link priamo do prehliadača Google  Chrome a sledovať živý prenos tu, resp. do iného vyššie menovaného prehliadača. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/   

• Mám vhodný operačný systém? – Váš počítač by mal disponovať minimálne operačným systémom Windows 7 alebo vyššie, Mac OS 10.13 (odporúčaná najnovšia verzia), Linux, Chrome OS

• Mám teda všetko pripravené? Správnosť nastavení si môžete vopred overiť kliknutím na link v emaile, ktorý Vám pošleme cca 2 dni pred webinárom. Tento link Vás dovedie do tzv. Čakárne. Ak ste sa dostali až sem, po technickej stránke je všetko v poriadku. V plánovaný deň a čas konania lektor na linku zo spomínaného emailu spustí prezentáciu a webinár začne prebiehať. Ak sa dostanete do čakárne tak budete vidieť odpočítavanie času do začatia webinára.

• Ak ste sa do čakárne nedostali, vyskúšali ste iný prehliadač, máte dobré pripojenie na internet, zadávali ste správne prihlasovacie údaje a skúšali ste sa do čakárne prihlásiť na viac pokusov. S veľkou pravdepodobnosťou Vás blokuje Váš firemný server. V takomto prípade Vám musí používanie ClickMeetingu povoliť Váš IT technik vo firme. Prípadne použiť iné zariadenia,  alebo aj pripojenie na internet.

Vpravo dole je okienko četu, kde môžete písať otázky lektorovi. Správu odošlete stlačením klávesy Enter. Otázky sú viditeľné aj pre ostatných účastníkov spolu s Vaším prihlasovacím menom. Lektor odpovedá na otázky priebežne, resp. podľa dohody/programu.

Zobrazenie na celý monitor: Pre zobrazenie webinára na celý monitor kliknite na ikonu   .

Pre zrušenie tejto funkcie použite klávesnicu Esc alebo opäť kliknite na ikonu   .

Zobrazené materiály: Prezentácie a materiály, ktoré počas webinára používa lektor, sú autorským dielom školiteľa.  Výukové materiály vám zašleme do emailu pred konaním webinára a je možné stiahnuť si ich aj na stránke, kde živý prenos bude prebiehať – a to približne 2 hodiny pred začiatkom alebo ihneď po skončení webinára (nie počas prezentácie).

Zmena jazykovej mutácie: Vpravo hore nájdete ikonu      , cez ktorú si môžete zmeniť jazyk aplikácie.

Nefunguje Vám zvuk: skúste si skontrolovať nastavenie zvuku vo Vašom počítači.

Ukončenie webinára:

Z webinára sa odhlasujte kliknutím na ikonou "x".

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s pripojením neváhajte kontaktovať našu technickú podporu:  

Email: acmartin.relia@gmail.com

Tel. číslo:  0905 601 610

Prajeme Vám príjemné sledovanie a veríme, že nám svoju priazeň zachováte aj v budúcnosti.

 

 
Prihláška:

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora