Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
09.03.
2021
Cestovné náhrady v roku 2021, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:03.02.2021 (56x prečítané)
 

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Cestovné náhrady v roku 2021,  WEBINÁR

V súvislosti s koronavírusom sa aj v oblasti cestovných náhrad prijalo opatrenie na zmiernenie jej dopadov. Toto opatrenie nariaďuje, že do 31. decembra 2021 sa nebude uplatňovať mechanizmus na zvyšovanie súm stravného pri tuzemských pracovných cestách a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Viac o tom, ako je to v roku 2021 s tuzemskými i zahraničnými cestami, na aké sú diéty má zamestnanec nárok, čo musí obsahovať cestovný príkaz, resp. ako je to v prípade, ak prechádzate cez viaceré krajiny, sa dozviete na webinári s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimý.

 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

09. marec 2021, (utorok)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 

 

Program:

•definícia zamestnanca a zamestnávateľa na účely zákona o cestovných náhradách,

• zadefinovanie základných pojmov pre správne posúdenie nároku na cestovné náhrady (pracovná cesta),

• definícia cestovných náhrad – princíp obligatórnych a fakultatívnych náhrad,

• väzba cestovných náhrad na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (daňová uznateľnosť výdavku, zdaniteľný príjem zamestnanca),

• vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca),

• prerušenie pracovnej cesty,

• náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste,

• náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste,

• používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

• náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

• náhrady pri výkone práce v zahraničí,

• náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej alebo právnickej osobe,

• cestovné náhrady vyplácané spoločníkovi a konateľovi,

• paušalizácia cestovných náhrad,

• poskytovanie preddavku,

• vyúčtovanie náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie),

• splatnosť náhrad,

• posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste,

• diskusia

 

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00

Pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 12:00

prestávka

12:00 – 14:00

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.
 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 090321.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
• Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
• Videozáznam z webinára na 14 dní

Dôležité technické podmienky:

1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/

2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.
 

Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail:  sluzby@pp.sk

Materiály k webináru:
2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

  

Prihláška:

 

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora