Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.03.
2021
Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia, WEBINÁR, ***Bezplatne***
Kategória: semináre Vydané dňa:25.02.2021 (40x prečítané)

Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia, WEBINÁR

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "Ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť ako predpoklad konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle".

 
Čim ďalej, tým viac sa stretávame s pojmom „cyber – kybernetický“, a to v rôznych, aj nesprávnych slovných spojeniach. Pojem kybernetická bezpečnosť však nie je len marketingový názov, ktorý dobre predáva. Kybernetická bezpečnosť, to je predovšetkým legislatívna povinnosť a súčasne výborný návod pre organizácie, ktoré si uvedomujú hodnotu svojich aktív a majú záujem ich náležite chrániť.
 

Dátum:

16. a 17. marec 2021 (utorok a streda)

Miesto:

Online webinár, od 09:00 do 11:00

Organizátor:

SARIO Národný projekt

Petra Hudáková,

T: 0910 828 323,

E: petra.hudakova@sario.sk

Cena:

BEZPLATNE

 

Cieľom webinára je oboznámiť jeho účastníkov s obsahom pojmu kybernetická bezpečnosť tak, ako ho chápe slovenská legislatíva, a súčasne vysvetliť, že požiadavky legislatívy na ochranu informácií, kam zaraďujeme aj zákon o kybernetickej bezpečnosti, sú nasledovaniahodné aj v prípadoch, keď sa na subjekt požiadavky tohto právneho predpisu explicitne nevzťahujú. Dopad hrozieb v kybernetickom priestore totiž môže znamenať nielen materiálne škody, ale aj stratu dobrého mena organizácie, ktoré sa len veľmi ťažko získava späť. Ochrana aktív prostredníctvom opatrení kybernetickej bezpečnosti tak môže predstavovať značnú konkurenčnú výhodu a udržateľnosť podnikateľských aktivít organizácie.

 

Lektor: Štefan Pilár sa venuje poradenstvu slovenským spoločnostiam a v minulosti pôsobil aj na Národnom bezpečnostnom úrade, upozorní tiež na kľúčové aspekty právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti a vysvetlí, akým spôsobom je možné poňať kybernetickú bezpečnosť ako prostriedok na získanie náskoku pred konkurenciou.
 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

 

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 9. marca 2021 prostredníctvom registračného formulára.  

Prihlasovací link na webinár so všetkými potrebnými informáciami Vám po registrácii bude zaslaný.
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora