Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
16.04.
2021
Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky, pohotovosť a pracovná cesta), WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:06.04.2021 (26x prečítané)


NRK SOPK
v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

 
Riadenie pracovného času v roku 2021 (nadčasy, dovolenky, pohotovosť a pracovná cesta), 
WEBINÁR

 
Webinár je určený predovšetkým pre vedúcich zamestnancov a majiteľov menších firiem, ktorí nariaďujú výkon práce. Cieľom tohto praktického webinára je podrobne si s účastníkmi prejsť všetky základné pravidlá, ako aj špeciálne prípady, s ktorými sa stretávajú zamestnávatelia v praxi – vrátane úprav platných v čase krízovej situácie. V rámci programu sa dozviete, kedy môžete a kedy nemôžete nariadiť výkon práce, čo môže zamestnanec odmietnuť alebo ako nariadiť/dohodnúť čerpanie dovolenky. Ďalej spoznáte i pravidlá pre nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, možnosti nariadenia práce nadčas, podmienky a limity pre výkon práce počas pohotovosti, prípadne pracovnej cesty.

 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

16. apríl 2021, (piatok)

Lektor:

RNDr. Jana Motyčková

 

 

 

Program:

 

Riadenie pracovného času

• Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ

• Konto pracovného času, pružný pracovný čas

• Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – určenie, podmienky počas mimoriadnej situácie

• Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci

• Dni pracovného pokoja

• Práca nadčas, kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas

• Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce

• Nadčas, čo môže a čo nemôže zamestnanec odmietnuť

• Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

• Pracovný čas pri domáckej práci a home-office od 1.3.2021

• Evidencia pracovného času a nadčasu

 

Pohotovosť

• Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity

• Výkon práce počas pohotovosti

 

Dovolenka

• Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky

• Určovanie dovolenky počas mimoriadnej situácie

 

Pracovná cesta

• Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty

• Povinné voľno po pracovnej ceste

 

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 10:30

prednáška

10:30 – 10:45

prestávka

10:45 – 12:30

prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor:  RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 160421.

 
Ako bonus získa každý účastník webináru:

         Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
         Videozáznam z webinára na 30 dní

 

Dôležité technické podmienky:
1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/

2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

 

Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.

 

Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail:  sluzby@pp.sk

Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 
 

Prihláška:

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora