Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.04.
2021
Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi, WEBINÁR
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.04.2021 (26x prečítané)
 

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a ich aplikácia v praxi,  WEBINÁR

Na tomto webinári si jednak zrekapitulujete zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2021 a zároveň si doplníte znalosti o praktické informácie pre ich správne uplatnenie v praxi. Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám prináša konkrétne daňové návody a postupy. Medzi hlavné témy, ktoré budeme rozoberať, patrí stravovanie od 1. 3. 2021 a jeho daňovo-účtovný dosah, benefity zamestnancov a ich vplyv na základ dane, dotácie v roku 2021, platenie preddavkov v roku 2021, prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň, daňové výdavky, používanie motorového vozidla, zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností, skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO) či zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. lex korona prijaté do realizácie webinára.
 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

20. apríl 2021, (utorok)

Lektor:

Ing. Vladimír Ozimý

 

 

 

Program:

 

• Stravovanie od 1.3.2021 a daňovo-účtovný dosah
• formy stravovania
• účtovný pohľad na poskytovanie stravovania
• daňový pohľad z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca
• poskytnutie príspevkov zo sociálneho fondu a daňový dosah u ZML a ZMC

Benefity zamestnancov a vplyv na základ dane
• ktoré benefity sú daňovým výdavkom a princíp § 19 ods. 1 ZDP
• ktoré benefity sú oslobodené u zamestnanca a daňový dosah u ZML
• ubytovanie a preprava poskytnuté zamestnancom
• zvýhodnené ceny pre zamestnancov

Dotácie v roku 2021
• dotácie oslobodené od dane z príjmov a pohľad z podvojného a jednoduchého účtovníctva
• dotácie ako zdaniteľný príjem
• princípy v zákone o dani z príjmov
• účtovný pohľad na dotácie

Platenie preddavkov v preddavkovom období roku 2021 pre právnické a fyzické osoby
• výpočet poslednej známej daňovej povinnosti a výpočet preddavkov
• výpočet preddavkov v prípade zlúčenia, rozdelenia a splynutia spoločností

Prijatie rôznych služieb zo zahraničia a zrážková daň
• úhrada licenčných poplatkov
• úhrada za služby
• posúdenie daňovníka zo spolupracujúceho štátu a nespolupracujúceho štátu
 

Daňový výdavok ako princíp a ustátie dôkazného bremena daňového výdavku
• ukážka príkladov na stránke FRSR a porovnanie s daňovým zákonom
• paušalizácia ako forma daňového výdavku

Používanie motorového vozidla a daňový dosah
• poskytnutie MV zamestnancovi
• spotreba PHL
• prevádzkové výdavky
• paušalizácia ako princíp
 

Zmeny v oblasti odpisovania nehnuteľností
• princíp zaraďovania budov do odpisových skupín
• čo tvorí súčasť stavby z pohľadu oceňovania
• komponentné odpisovanie (čo je možné z budovy vyňať a odpisovať samostatne)
• technické zhodnotenie na prenajatej nehnuteľnosti vykonané nájomcom a daňové dosahy

Skončenie podnikania a úprava základu dane u daňovníka (FO a PO)
Zmeny v zákone č. 67/2020 Z. z. (lex korona) prijaté do realizácie školenia


 

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

prednáška

11:00 – 11:30

prestávka

11:30 – 14:00

prednáška spojená s diskusiou

 

 


Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý -  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 
Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

 

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 200421.

 
Ako bonus získa každý účastník webináru:

         Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
         Videozáznam z webinára na 30 dní

 
Dôležité technické podmienky:

1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

 
Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.

 
Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail: 
sluzby@pp.sk

Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 


Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora