Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.04.
2021
Intrastat – aktuálne v roku 2021, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:06.04.2021 (29x prečítané)

 

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:
 
Intrastat – aktuálne v roku 2021, 
WEBINÁR
 
Prijali ste v roku 2020 tovar z iných členských štátov EÚ za viac ako 200 000 € alebo ste dodali tovar do iných členských štátov EÚ za viac ako 400 000 €? Máte splnenú oznamovaciu povinnosť voči Štatistickému úradu SR? Nie? Neviete, ako na to? Práve pre vás máme pripravené školenie s Ing. Tiborom Vojtkom. Po školení budete ovládať presný postup na podávanie hlásenia INTRASTAT.
 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

19. apríl 2021, (pondelok)

Lektor:

Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i.

 

 

 

Program:

 

 Cieľom je oboznámiť účastníkov s pravidlami pre INTRASTAT
• Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
• Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU
• Metodika zberu štatistických údajov
• Postup pri príprave štatistických hlásení
• Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu
• Praktické príklady
• Diskusia, otázky a odpovede

 

 

Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

prednáška

11:00 – 11:30

prestávka

11:30 – 12:00

prednáška

12:00 – 13:15

prestávka

13:15 – 14:30

prednáška spojená s diskusiou

 

 


Lektor:
 Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. - odborník, lektor s univerzitným vzdelaním a špecializovaným odborným colným vzdelaním, a to s viac ako 30-ročnou odbornou praxou. Pôsobí ako dlhoročný praktik, metodik a bol vedúcim katedry Colnej politiky a medzinárodného obchodu Colného inštitútu Colného riaditeľstva Slovenskej republiky. V súčasnosti  pôsobí ako expert na colnú problematiku v komerčnej sfére a vykonáva funkciu predsedu Spolku colníkov Slovenskej republiky. Má bohaté skúsenosti ako z metodickej oblasti, tak z praktickej oblasti uplatňovania colných predpisov a procedurálnych postupov. Má dokonalý prehľad o colnej problematike, aktívne prednáša a školí oblasť colnej problematiky a súvisiacich tém. Je považovaný za jedného z popredných colných špecialistov v tomto odbore v Slovenskej republike.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

80,00 €  

  16,00 €

96,00 €

 

 

 

 

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 150421.

 

Ako bonus získa každý účastník webináru:
• Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
• Videozáznam z webinára na 30 dní
 

Dôležité technické podmienky:
1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.

 

Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail:  sluzby@pp.sk

Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora