Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.05.
2021
Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:23.04.2021 (31x prečítané)

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:
 

Riziká a povinnosti podnikateľov, konateľov a riaditeľov firiem v roku 2021, WEBINÁR


Manažéri, riaditelia, vedúci oddelení a pod. si častokrát neuvedomujú, aké následky môže mať ich konanie navonok a vo vnútri spoločnosti. Ich rozhodnutie o vedení/nevedení interných smerníc, podpísaní dokumentu, odsúhlasení transakcie a pod. môže viesť k trestu odňatia slobody, pokute, prehratému súdnemu sporu a pod. Na tomto webinári Vás prevedieme základnými povinnosťami, správnymi postupmi a vysvetlíme akému konaniu by ste sa mali určite vyhnúť. Poskytneme vzory s návodmi, aby ste minimalizovali možnosti trestného stíhania, pokuty, náhrady škody a pod.
 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

18. máj 2021, (utorok)

Lektor:

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

 

 


Program:

kedy sa v rámci podnikateľskej činnosti môžete dopustiť trestného konania,
• ako sa zmenil zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a ako môže byť spoločnosť trestnoprávne sankcionovaná,
• najčastejšie trestné činy štatutárov,
• tresty pre spoločnosti ako trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a pod.,
• nedostatky zmlúv a riziká uloženia pokuty od štátnych orgánov,
• správny postup pri uzatváraní zmlúv,
• základne rozdiely medzi zmluvami (obchodná/občianska/pracovná) a kedy ktorú uzatvárať,
• náhrada škody – kto a kedy za ňu zodpovedá,
• zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a konateľom/riaditeľom,
• akým chybám sa vyhnúť v pracovnoprávnych vzťahoch, sankcia/zaplatiť 36x náhrada mzdy),
• štátne kontroly a povinnosti pri nich,
• ako postupovať pri kontrole štátneho orgánu,
• ako sa brániť/postupovať pri trestnom stíhaní,
• účastník webinára obdrží potrebnú vzorovú dokumentáciu vo vyššie uvedených oblastiach

 
Harmonogram:

08:30 – 09:00

Pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

Prednáška

11:00 – 11:30

prestávka

11:30 – 13:30

Prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor:
JUDr. Jozef Lukajka PhD. - okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami. Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach.
 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:
Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

 70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 180521.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

 

Dôležité technické podmienky:
1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.
 

Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail:  sluzby@pp.sk

Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora