Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.05.
2021
Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:26.04.2021 (25x prečítané)

Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2021, WEBINÁR

V nadväznosti na legislatívne zmeny v odpisoch platné pre rok 2021 pre vás pripravujeme s Ing. Balážom webinár, vďaka ktorému budete mať plnú kontrolu nad správnym účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti. Okrem cenných informácií k oceňovaniu majetku, odpisovému plánu, technickému zhodnoteniu dlhodobého majetku alebo jeho úplnému vyradeniu, získate taktiež prehľad o sankciách doplnený o praktické odporúčania, ako sa im vyhnúť. V závere dňa tak budete vedieť bez akýchkoľvek problémov vypočítať účtovné a daňové odpisy.


Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

13. máj 2021, (štvrtok)

Lektor:

Ing. Ondrej Baláž

 

 

 

Program:

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva
• dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov,
• obstarávanie dlhodobého majetku kúpou,
  - zhotovením vlastnou činnosťou,
  - bezodplatné obstaranie,
• ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
• technické zhodnotenie dlhodobého majetku,
• vyradenie dlhodobého majetku,

Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva
• ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať,
• odpisové metódy účtovných odpisov,
• vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov,
• odpisový plán,

Daňové odpisy od 1.1.2021 - nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov
• subjekty oprávnené daňovo odpisovať,
• podmienky uplatnenia daňových odpisov,
• vstupná cena,
• zmena počtu odpisových skupín,
• metódy daňového odpisovania,
• prerušenie odpisovania
• odpisovanie technického zhodnotenia,
• vyradenie hmotného a nehmotného majetku,

• Diskusia – odpovede na otázky

 
Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

prednáška spojená s diskusiou

11:00 – 12:00

obedňajšia prednáška

12:00 – 14:00

prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor: Ing. Ondrej Baláž - odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva. Je spoluautorom viacerých odborných publikácií, lektorom v Slovenskej Komore audítorov (SKAU) a komerčných organizácií zameraných na vzdelávanie v oblasti účtovníctva a spoluautorom účtovného programu PROLUC. Je tiež členom redakčnej rady časopisov "Dane a účtovníctvo v praxi" a "Účtovníctvo, audítorstvo a daňovníctvo v teórii a praxi". V rokoch 2008 – 2016 bol prezidentom SKAU. V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

 70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 130521.
 

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

Dôležité technické podmienky:
1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.
 

Spustenie webinára:

Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.
 

Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail:  sluzby@pp.sk

Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.
 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora