Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
01.06.
2021
Základy transferového oceňovania, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:27.04.2021 (19x prečítané)


Základy transferového oceňovania, WEBINÁR

 
Zámerom webinára je poskytnúť účastníkom základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich právnych predpisoch. Zameriame sa aj na obsah a rozsah dokumentačnej povinnosti s doplnením o reálne príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia a návod, ako sa im vyvarovať.
 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

01. jún 2021, (utorok)

Lektor:

Ing. Silvia Karelová

 

 

 
Princípy transferového oceňovania sú povinné v daňovej praxi uplatňovať nielen zahraničné závislé osoby, ale od roku 2015 aj tuzemské závislé osoby. Aj keď táto povinnosť nie je pre daňové subjekty žiadna novinka, doteraz sa považuje táto problematika za pomerne náročnú a nejednoznačnú. V spleti právnych predpisov si podnikateľské subjekty, ktoré sú závislými osobami, často neuvedomia, že okrem povinnosti viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu majú aj povinnosť upraviť si základ dane podľa tzv. princípu nezávislého vzťahu.
 

Program:

• Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti

• Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie závislého vzťahu

• Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov

• Základné povinnosti závislých osôb – úprava základu dane

• Základné povinnosti závislých osôb – dokumentačná povinnosť

• Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná

• Ako pripraviť dobrú dokumentáciu

• Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie

• Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty

•Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

  

Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

prednáška spojená s diskusiou

11:00 – 11:30

obedňajšia prednáška

11:30 – 13:00

prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor: Ing. Silvia Karelová - pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje. Zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách na aktivitách, ktoré sa týkajú problematiky transferového oceňovania.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
 

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

 70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 010621.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

Dôležité technické podmienky:
1. Dôrazne odporúčame sledovať webinár cez prehliadač Google Chrome. Ostatné prehliadače a najmä Internet Explorer nemusia fungovať správne. Google Chrome si môžete zadarmo stiahnuť tu: https://www.google.com/intl/sk_sk/chrome/
2. Z webinára sa vždy odhlasujte kliknutím na ikonu "panáčika", ktorú nájdete vpravo hore. Webinár nerušte ikonou "x", pretože budete mať zablokovaný opätovný prístup.

Spustenie webinára:
Pár dní konaním webinára vám pošleme emailom prihlasovacie údaje, návod a priamy link na sledovanie. Najneskôr 48 hodín pred začatím webinára je potrebné overiť, či sa viete bez problémov prihlásiť do tzv. Čakárne.

Pre overenie prihlásenia a taktiež pre sledovanie webinára dodržujte nasledovný postup:
 1. Kliknite na link, kde bude webinár prebiehať. Link sme vám poslali/pošleme e-mailom pár dní pred začatím webinára spolu s ďalšími organizačnými pokynmi.
 2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste od nás obržali e-mailom.
 3. Po ich potvrdení si aplikácia od vás vypýta ešte meno (prípadne prezývku) a emailovú adresu. Vyplnené meno sa bude zobrazovať ostatným, ak lektorovi položíte otázku do chatu. Po potvrdení mena a emailovej adresy sa webinár, respektíve jeho čakáreň spustí automaticky.
 

Zabudli ste heslo? Kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 41 7053 600 alebo e-mail:  sluzby@pp.sk

Materiály k webináru: 2 hodiny pred konaním webinára budete mať k dispozícií na stiahnutie výukové materiály. Nájdete ich kliknutím na link, na ktorom budeme webinár vysielať. Počas webinára nie je možné materiály sťahovať. Stiahnutie bude opäť možné po skončení webinára.

 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:


 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora