Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Regionálna investičná pomoc
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:12.05.2021 (66x prečítané)

 

Regionálna investičná pomoc

 

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo výzvu „Regionálna investičná pomoc“, ktorá  je štátna pomoc,  určená na podporu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií.

Podľa nariadenia vlády SR č.195/2018 Z.z. sú stanovené podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe pre prioritné oblasti:

- výroba potravín, výroba chemikálií a chemických výrobkov, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba elektrických zariadení, výroba strojov a zariadení i. n., výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, výroba ostatných dopravných prostriedkov,

-  a ostatné oblasti:    20210101_4891361-2.pdf (slov-lex.sk) (Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.)

Žiadosť o investičnú pomoc

 

Žiadosť sa podáva priebežne, nakoľko investičná pomoc nie je viazaná na výzvy. Žiadosť sa podáva na Ministerstvo hospodárstva SR.

Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:

 

žiadosť o investičnú pomoc podľa § 14 zákona o regionálnej investičnej pomoci,

https://www.mhsr.sk/uploads/files/GmI7XKQ8.docx

usmernenie k žiadosti.

https://www.mhsr.sk/uploads/files/luUfdwbF.pdf

 

V prípade ponuky na investičnú pomoc zo strany Ministerstva hospodárstva SR, žiadateľ môže túto akceptovať prostredníctvom akceptácie ponuky investičnej pomoci.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva SR

odbor investícií

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

T: 02/48541605

E: investicie@mhsr.sk

W: https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora