Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.07.
2021
Brexit a daňový pohľad na DPH v praxi, WEBINÁR
Kategória: semináre Vydané dňa:21.05.2021 (54x prečítané)

Brexit a daňový pohľad na DPH v praxi, WEBINÁR

Od 1. 1. 2021 sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska považuje za tretí štát, v dôsledku čoho dochádza k zásadnej zmene uplatňovania pravidiel DPH pri dodávkach tovarov a služieb medzi touto krajinou a Slovenskom. Aký je daňový dosah na DPH pre podnikateľov zo Slovenska, čo naďalej obchodujú s UK?
 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

15. júl 2021, (štvrtok)

Lektor:

Ing. Soňa Ugróczy

 

 

 

Program:

• Aké sú dosahy DPH na predaj/nákup tovarov a služieb po vystúpení UK z Európskej únie?
- režim dodania/nákupu tovarov – porovnanie pre rok 2020 a 2021,
- režim poskytnutia/prijatia služieb – porovnanie pre rok 2020 a 2021,

• V čom sú rozdiely pri fakturácii tovarov a služieb do Anglicka a do Severného Írska?

• Na ktorých riadkoch daňového priznania sa uvádzajú dodávky tovarov a služieb nakúpených a predaných do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska?

• Kedy sa uvádzajú dodávky v súhrnnom výkaze?

• Ako, kedy a kde uvádzať opravy základu dane na tovary a služby dodané v roku 2020 a reklamované, vrátené, zľavnené v roku 2021?

• Ako preukázať vývoz do Anglicka?

• Zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta pre digitálne služby MOSS do UK skončil, čo teraz?

• Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

 
  

Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.
 

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

 50,00 €  

  10,00 €

60,00 €

 

 

 

 

 
V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 150721.
 

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

  

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora