Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.06.
2021
Práca na dohodu v praxi vrátane atraktívnych noviniek pre rok 2021
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2021 (23x prečítané)
 

Práca na dohodu v praxi vrátane atraktívnych noviniek pre rok 2021

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vám ponúka seminár s Júliou Pšenkovou, ako zamestnívať dohodárov v roku 2021. Dozviete sa, aké atraktívne novinky pribudli, ako je to s dohodami počas pandémie, koľko hodín je možné odpracovať a aké sú odvody, s kým možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, ako vyťažiť z limitu 26 rokov maximum, akú odvodovú výnimku si môžu uplatniť študenti či dôchodcovia, ako je to s cestovnými náhradami a stravnými lístkami dohodárov, aké doplatky ste povinní vyplatiť po skončení pracovného pomeru a podobne.

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE.
 

Miesto konania:

Bratislava, Hotel Safron, Školská 5

Žilina, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina

Webinár - online

Dátum konania:

Bratislava: 22. jún 2021, (utorok)

Žilina: 23. jún 2021, (streda)

Webinár – online: 23. jún 2021, (streda)

Lektor:

Júlia Pšenková

 

 

 

Program:

Mzda a minimálne mzdové nároky
• Príplatky ku mzde – nadčas, sviatok, práca v noci
• Práca vo sviatok v maloobchode – zmena v roku 2017
• Odstupné a odchodné
• Priemerná mzda a jej použitie

• Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
   - jednotlivé typy dohôd – charakteristika
   - mzdy pri dohode
   - registrácia dohôd v sociálnej a zdravotnej poisťovni
   - výpočet odvodov a dane
   - cestovné náhrady a stravné lístky dohodárov
   - dohodár evidovaný na úrade práce

Komplexný pohľad na doplatky po skončení pracovného pomeru
   - registrácia v sociálnej poisťovni
   - registrácia v zdravotnej poisťovni
   - výpočet odvodov
   - výpočet dane

• Sociálna poisťovňa
   - zavedenie ICPV
   - zmena v registračných povinnostiach
   - kontrola PN

• Zákonník práce
   - finančný príspevok na stravovanie  

 

  

Harmonogram:

08:30 – 09:00

prezentácia účastníkov školenia

09:00 – 11:00

prednáška

11:00 – 12:00

obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00

prednáška spojená s diskusiou

 

 

 
Lektor: Júlia Pšenková Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.  

 
Organizačné pokyny

Korona Safe:

• Meranie teploty pri vstupe do priestorov
• Priebeh registrácie s náležitým odstupom
• Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
• Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
• Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Uzávierka prihlášok:  Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH    

20% DPH        

Celkom

Online webinár

 70,00 €  

  14,00 €

84,00 €

 

 

 

 

 Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 220621.
 

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

 
 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 - 73 367 54, fax: 037 - 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

Prihláška:

 Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora