Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: 037/6535466, č.faxu: 037/7336739, email: sopkrknr@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.06.
2021
Obchodovanie s Čínou, WEBINÁR ***BEZPLATNE***
Kategória: semináre Vydané dňa:07.06.2021 (22x prečítané)
 

Obchodovanie s Čínou, WEBINÁR ***BEZPLATNE***

 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému Obchodovanie s Čínou.

 

Dátum:

22. – 23. jún 2021 (utorok - streda)

Miesto:

Online webinár, aplikácia ZOOM,

začiatok: 10:00 hod.

Organizátor:

SARIO Národný  projekt

Kontakt:

Jana Jarošová

T: 0910 828 215

E: jana.jarosova@sario.sk

Pracovný jazyk:

Slovenský

Cena:

BEZPLATNE

 
Chceli by ste začať alebo rozvinúť vaše podnikanie na čínskom trhu? Viete ako vyjednávať a presvedčiť čínskeho partnera? Dokážete si preveriť čínskeho dodávateľa vopred?  Chcete sa dozvedieť, ako rozpoznať kvalitu čínskeho obchodného partnera a byť úspešný aj pri predaji importovaných produktov? Poznáte základné špecifiká čínsko-slovenských zmlúv?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky súvisiace s obchodom na čínskom trhu, ako aj s potenciálnou expanziou na tento zahraničný trh získate na odbornom webinári Exportnej akadémie na tému „Obchodovanie s Čínou“.

Lektor webinára: Mgr. Bc. Jan Hebnár, MBA -  bývalý diplomat,  majiteľ a konateľ spoločnosti SINOVIA, ktorá sa zaoberá obchodovaním s Čínou.

 
Program:

Hod.

22.06.2021 (utorok) - I. časť

09:50 – 10:00

Pripojenie na webinár

10:00 – 12:00

Prvá časť webinára:

• Špecifiká čínskej obchodnej kultúry
• Ako jednať s Číňanmi
• Ako vyjednávať a presviedčať
• Praktická etiketa, na čo si v Číne dávať pozor

 

12:00 – 12:30

Odpovedanie na chat otázky

 

Hod.

23.06.2021 (streda) - II. časť

09:50 – 10:00

Pripojenie na webinár

10:00 – 12:00

Druhá časť webinára:

• Preverenie čínskeho dodávateľa, najčastejšie problémy a podvody
• Export do Číny – úspešné štúdie
• Nákup z Číny – čomu sa vyhnúť a na čo si dať pozor
• Základné špecifiká čínsko -slovenských zmlúv
• Doprava z Číny

12:00 – 12:30

Odpovedanie na chat otázky

 
Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

REGISTRÁCIA

Registrácia na webinár je možná do 16. júna 2021 vyplnením registračného formulára.  Prihlasovací link so všetkými potrebnými informáciami Vám po registrácii bude zaslaný.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013. V súvislosti s epidémiou COVID-19 bolo na základe iniciatívy Európskej komisie prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa s účinnosťou od 24.4.2020 doplnilo nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Z uvedeného vyplýva, že podniky v ťažkostiach je možné podporiť a uvedená podmienka poskytnutia pomoci z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP sa nebude vykonávať.

 

 

 

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
Partneri a komory
 
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora